Kenya-Rapport februari 2023

February 2023

Här kommer en ny Kenya-rapport till sponsorer och intresserade efter vår ”skolresa” januari

 1. Medresenärer denna gång var Lars Hellman, Ulf Hallberg, Maria Hallberg, Maya Stål Söndergaard, Ole Mayland Söndergaard, Gry Mayland Söndergaard och Tilde Mayland Söndergaard. Vid alla våra skolbesök denna gång medföljde Sammy N. Gichohi från Nderi Construction Company som byggt våra skolhus, vattenanläggningar m.m. för oss sedan 2010 samt Rosie Anami KeNe Computer Collage som hjälpt oss med datorer, skolmöbler, skolmat, COVID-projekt m.m.

Kenyas utveckling

Vid mitt besök mars 2020 hade inget Corona fall registrerats. Kort därefter vidtog regeringen många åtgärder. Alla skolor i Kenya stängdes den 19 mars 2020 (Öppnades inte förrän den 10 maj 2021). Utegångsförbud 22.00-04.00 infördes. Maxgräns för folksamlingar 15 personer. Religiösa och politiska möten förbjöds liksom idrottsevenemang. Nattklubbar förbjöds. Reseförbud mellan regioner. M.m. M.m. Idag har nästan alla restriktioner lättats. Stängningen av skolorna har inneburit stora utmaningar för skolledningarna.

Kenya har klarat COVID-epidemin förhållandevis bra.

Varför har Kenya hittills klarat sig bättre?

 • Betydligt hårdare åtgärder vidtagna av Kenyas regering.
 • Befolkningen är mycket ung.
 • Befolkningen vistas i huvudsak utomhus.
 • Fetma och vällevnadssjukdomar är mindre förekommande.
 • Färre har diabetes och högt blodtryck.
 • Invånarna reser inte så mycket utan rör sig mest i ett närområde.
 • Affärsresor och turistresor har nästan helt upphört under 2020, 2021 och 2022.

Däremot har Kenya drabbats av många indirekta COVID-effekter:

 • 60 % av alla i arbetsför ålder är arbetslösa.
 • Lönerna är mycket låga för dom som har jobb. Nivån 500 kronor per månad är inte ovanlig.
 • Våldtäkter och våld i nära relationer har ökat kraftigt.
 • Många fler har dött av svält än av COVID 19 under dessa år.
 • Ökning av omskärelse, tonårsgraviditeter och barnäktenskap.
 • Många konkurser/obestånd speciellt inom besöksnäringen.
 • Skelett av exklusiva hotellanläggningar kantar havet.

Klimatförändringen har inneburit ökning av extrema väder som stormar, kraftiga regn, jordskred, extrem torka, stranderosion, skogsbränder, gräshoppssvärmar m.m. Gamla årscykler med regnperioder, torrperioder m.m. fungerar inte längre. Under 2021 och 2022 har stora delar av Kenya drabbats av extrem torka som inneburit stor brist på vatten och mat. Nordöstra Kenya är extremt drabbat där mycket stora volymer vilda djur som elefanter, zebror, gaseller och giraffer har dött av brist på vatten och föda. Stora volymer av tamboskap har också dukat under. Till detta kommer att befolkningen också dödat många vilda djur för att få mat. Av våra skolregioner är området kring Vuga mest drabbat av torka. Kampanjer och utbildningsinsatser görs för att anpassa jordbruket till de nya klimatförutsättningarna. Stora kolerautbrott har skett under hösten 2023.

Miljömässigt arbetar Kenya föredömligt. Plastpåsar förbjöds redan för fem år sedan. Uppstädning har gjorts av bl.a. Mombasa som inte längre stinker av sopeldar. Gator och parker har rengjorts. Det stora sopberget utanför Mombasa är nu ett vackert parkområde.

Politiskt är situationen förhållandevis stabil. Kenya har val vart 5:e år. Valen under senare tid har varit turbulenta med många dödsoffer. Uhuru Kenyatta vann valet 2017 men var av konstitutionen förhindrad att ställa upp i valet den 9 augusti 2022. Valet blev relativt lugnt där William Ruto vann knappt över Raila Otinga. En fredlig övergång av makten kunde ske hösten 2022. Efter valet har nya regeringen tagit upp mycket stora lån för att täcka underskotten i statsbudgeten. Något som oroar många. Skolfrågorna, klimatkampen, jämställdhetsfrågorna och den galopperande inflationen är mycket heta politiska frågor i Kenya 2023. Potatis har senast månaderna ökat med över 50 %. Skolmaterial med över 50 %.

Skolreform. En skolreform är under implementering som bl.a. innebär att klass 7 och 8 i Primery School blir ”Junior Secondary School”.

”Landgrabbing”. Kustregionen kring vår skola i Mvindeni har under senare år drabbats av omfattande ”landgrabbing” där förmögna personer ofta från andra länder genom skickliga advokater och korruption tilltvingar sig mark som i generationer innehafts av lokala småbönder. Någon ordnad lantmäteriverksamhet som vi haft i Sverige i flera hundra år finns inte vilket möjliggör att detta sker. Även poliser och myndighetspersoner ”försvarar” landgrabbingen. Gangstergäng attackerar småbönderna. Dom har inget att sätta emot. I en artikel i Nation 2023-01-28 beskrivs detta under rubriken ”How land is legally stolen from owners in coust region”. Gry Söndergaard som deltog i resan har efter resan skrivit en tänkvärd uppsats om detta med titel ”Stop the modern colonialism in Kenya”. Artikeln bifogas denna rapport.

Utmaningar. Kenya har förutom Coronautbrottet, inflationen och klimateffekterna många utmaningar som t.ex.

 1. Explosiv befolkningstillväxt
 2. Fattigdom och ojämlikhet.
 3. Korruption och maktmissbruk.
 4. Al Shababs terroraktiviteter i nordöstra Kenya.

Mvindeni School

Mitt första besök vid skolan gjordes 2002. Skolan hade då ca 300 elever och var i ett uruselt skick. Eleverna satt på golvet. Inget vatten. Nedslitna lokaler. Inga hela tak. Men glada elever. Därefter har skollokaler renoverats och byggts. Vatten, el, staket, toaletter, datorer, symaskiner m.m. ordnats. En entusiastisk skolledning har medverkat till att skolan presterat mycket goda skolresultat. För 10 av åren har skolan varit nr 1 i sydöstra Kenya. Rankingen sjönk till nr 9 i november 2022 då efterdyningarna av COVID stängningen inte kunnat pareras fullt ut. Resultaten har inneburit att fler föräldrar velat sända sina barn till skolan. Därmed har skolan växt. Antalet elever är nu 2911. Skolan är därmed största skola i regionen. Antalet elever per lärare i Primary School är 44 stycken. Sex lärare betalas av föräldrarna genom skolavgifter ca 300 kronor per år och elev.

Regeringen betalar övriga lärares löner samt ett mindre belopp per elev och läsår för att täcka alla andra kostnader för skolan.

Vi har fått vänja oss vid att regeringen flyttar rektorer från skolor som visar mycket bra resultat till problemskolor. Rektor Jacob Ndoloh har flyttats till Vuga. Ny rektor blev Matano Yusuf. Efter besöket har vi informerats om att även nu Matano förflyttats. Ny rektor är Moses Waweru. Moses var lärare vid skolan 2015 - 2017. Den sjunde rektorn sedan vårt samarbete började. Det är glädjande att relationerna mellan kristna och muslimer fortsatt är god. Detta är ofta bekymmer i andra skolor. Sammansättningen av elever och lärare i skolan speglar omgivande samhällen. Ca 25 % kristna och ca 75 % muslimer.

Under 2022 blev en elev gravid. Antalet HIV-smittade är ca 20 enligt skolledningens bedömning. Stigmat är stort för drabbade. Ingen könsstympning uppges förekomma i skolans upptagningsområde.

Under 2022 har ett nytt skolkök byggts, WiFi installerats samt livsmedel inköpts till examensperioderna april 2022 och november 2022. Föräldrarna lagar maten. Allt finansierat av Risktec AB och Brandskyddslaget AB.

COVID 19. Direkt efter utbrottet av epidemin våren 2020 genomförde vi en informationskampanj genom att ledamöter i skolans styrelse besökte varje elevs hem och gav råd om hur man bäst skyddar sig mot COVID 19. Informationsblad och flytande tvål lämnades till alla. Handsprit och flytande tvål levererades till skolan inför elevernas senare återkomst till skolan. Dessutom levererades 10 hygienstationer och 8 termometrar för att mäta kroppstemperaturen. De som visat förhöjd temperatur har fått gå till en närliggande läkarstation för kontroll/behandling. Resultat hittills = Ingen elev eller lärare har drabbats av COVID 19. COVID-projektet har finansierats av Risktec AB och Brandskyddslaget AB.

Mkwambani School

Samarbetet med skolan startade mars 2017. Skolan har noterat en kraftigt ökad elevtillströmning efter att vi startat vårt samarbete. Skolan har nu totalt 580 elever och 13 lärare varav en betalas av föräldrarna. Skolan låg 2017 i bottenskiktet men har förbättrat sitt resultat varje år för att nu ligga på plats nr 3 i regionen.

I början av 2019 färdigställdes ett nytt skolhus för 90 elever samt en vattenanläggning och stängsel kring skolan finansierat av Risktec AB, PS Group AB, Brandtec AB och Brandskyddslaget AB. Eleverna har planterat ett stort antal träd som nu skyddas av stängslet. Vattensystemet som vi fick att fungera först efter tredje borrningen fungerar utmärkt.

Under 2022 har 8 klassrum fått helt nya tak. En ny vattenanläggning har installerats i förskolan, Wifi har installerats, dator och printer har inköpts. Skolan har aldrig tidigare haft någon dator. Livsmedel inköptes till examensperioderna april 2022 och november 2022. Allt finansierat av Brandskyddslaget AB och Risktec AB.

Rektorn för skolan Mohammed Mwachidzon har förflyttats till en skola med svaga resultat. Ny rektor är Chilonga Katana.

Ingen elev blev gravid under 2022. Ett 10-tal elever har HIV.

Finansiering från regeringen är lika som för Mvindeni.

COVID 19. Exakt samma program/åtgärder genomförda som för Mvindeni ovan. Resultat hittills = Ingen elev eller lärare har drabbats av COVID 19.

Vuga

Jacob Ndoloh har vi samarbetat med i Mvindeni sedan 2010. Jacobs insatser är en stor förklaring till skolans stora framgångar. När han blev rektor i Vuga 2021 började också vårt samarbete med Vuga. Skolan ligger i ett mycket vackert högt område nära nationalparken Shimba Hills. (Känd bl.a. för sina sabelantiloper och många elefanter.) Skolans närområde är hårt drabbat av torkan. Området är mycket glesbefolkat och har drabbats mycket hårt av HIV/AIDS vilket innebär att många skolelever saknar helt föräldrar. Många bor därför i skolan. Eleverna har upp till 5 km väg till skolan. Skolan är i dåligt skick. Den ligger i en kraftig brant. Antalet elever är totalt 694. Antalet lärare är 18 varav föräldrarna finansierar två. Sammansättningen speglar omgivande samhällena med ca 20 % kristna och ca 80 % muslimer. Ekonomiskt är området betydligt svagare än kring våra två andra skolor. Skolavgift ca 45 kronor per år och elev. Många föräldrar klarar inte av att betala den men Jacob ”ser mellan fingrarna” och låter eleverna få fortsätta i skolan. Skolan har inga sponsorer sedan tidigare. Vi träffade åter ordförande för skolstyrelsen vid besöket. Han inger stort förtroende.

Skolan presterade ett enastående resultat för klass 8 i november 2022 och placerade sig som nr 2 i en region med 32 skolor.

Inga graviditeter under 2022. Könsstympning uppges inte längre praktiseras i skolans upptagningsområde. Ca 6 elever har HIV/AIDS.

Under 2022 har ett nytt skolkök byggts finansierat av Moresco AB. Skolan har fått sin första dator + skrivare + Wifi. Livsmedel inköptes till examensperioderna april 2022 och november 2022. Finansierat av Brandskyddslaget och Risktec.

Shimo-la-Tewa Women's Prison

Kvinnor som döms till fängelse och som inte har någon anhörig som kan ta hand om barnen får ta med sig barnen in i fängelset. Några är gravida när de kommer till fängelset och andra blir gravida i fängelset. Det flesta intagna kvinnorna har inte fullföljt någon skolgång p.g.a. att föräldrarna inte haft råd med skolavgifter. Många av kvinnorna är ensamma mödrar som stulit för att få läkarvård eller mat till sina barn och därför dömts till fängelse. Rika kvinnor sitter sällan i fängelse utan betalar sig fria. I fängelset sitter också kvinnor som gjort grövre brott. Några med livstidsstraff och dödsdomar. (Verkställs inte idag)

Verksamheten för barnen har vi supportat i tio år på lite olika sätt.

Antalet barn i fängelset varierar. Genomsnitt 15 barn. Regeringen har förbjudit att barn över 4 år vistas i fängelser. Något som stressar mammorna som ibland inte vet var deras barn över 4 år är eller gör. Några lever som gatubarn.

Totalt finns nu 77 intagna kvinnor i fängelset. En minskning från besöket i mars 2022 då det fanns 90 intagna. Minskningen beror bl.a. på att många intagna frigivits för att minska riskerna för stora COVID 19 utbrott inne i fängelset.

Fängelset leds av Slyvia Oyugi och Rachel Gathua.

Ett skolhus byggdes 2020 inom fängelseområdet med en utbildningsverksamhet för de intagna kvinnor som vill. Engelska, matematik, entreprenörskap m.m. Syftet är att kvinnorna efter fängelsetiden lättare ska kunna få jobb eller starta egen näringsverksamhet/företag och därmed kunna försörja sig själva och sina barn. Skolhuset har två skolsalar för 25 elever vardera. Finansierades av Moresco AB, PS Group AB, Brandtec AB, Risktec AB och Brandskyddslaget AB. Intagna kvinnor har medverkat vid bygget av skolan. Skolprojektet hoppas vi ska bli en nytändning för många kvinnor genom ökade kunskaper och ökat självförtroende.

Ett avtal har undertecknats med fängelseledningen som innebär att fängelseledningen förbinder sig att svara för kostnaderna för lärare, undervisningsmateriel, el och fastighetsunderhåll. Förbindelsen innehåller också restriktionen att enbart skolverksamhet och hantverk får bedrivas i det nya skolhuset.

Under 2021 har ett nytt kök byggts för intagna mammor med barn. Finansierat av Moresco AB. Livsmedel, kylskåp, hygienartiklar, vattenautomat m.m. har inköpts till barnen och dess mammor finansierat av Team Gunther.

Inga Covidfall har rapporterat under 2022.

Framtid

De tre skolorna ovan har nu 4 185 elever. En ökning med 484 elever jämfört med mitt besök januari 2022. (Fängelseskolan ej medräknad) Det insatser som vi gjort under många år har gett goda resultat för eleverna och samhällena i skolornas omgivning.

Efter skolbesöken gjordes en analys tillsammans med Sammy N. Gichohi och Rosie Anami avseende de olika projekt som bör få högst prioritet.

Efter min hemkomst har styrelsen i Brandskyddslaget och Risktec beslutat att finansiera:

 • Mkwambani. Renovering av tre äldre klassrum + ny skorsten till förskolans kök + upprustning av gungorna.
 • Mvindeni. Byggnation av ett betongstaket + termitbekämpning + ventilationstak till skolköket (Enligt resedeltagaren Lars Hellmans konstruktion) + upprustning av gungorna.
 • Vuga. Betongstaket + stålport + ventilationstak till skolköket.

Alla dessa projekt är nu påbörjade.

Därutöver kommer jag att söka finansiering för:

 • Sängar till övernattande flickor i Vuga. Flera våldtäkter har förekommit när skolflickor gått den långa vägen hem.
 • Skolkök i Mkwambani.
 • Upprustning av badrum och toaletten till barnen i fängelset. Fungerar inte alls idag. Sönderrostade av de salta odrickbara vattnet.
 • Undertak till fängelseskolan så att aporna inte tar sig in och värmen under plåttaket blir mindre tuff.
 • Stolar och bord till förskolan i Mkwambani.
 • Köksutrustning till alla skolköken.
 • Lagerrum till skolköket i Vuga.
 • Matvaruinköp till examensspurten för klass 6 och 8 i november 2023.
 • Inköp av nytt golv samt ytterligare förnödenheter till barnen i fängelset.

Jag tar gärna emot intressen om delfinansiering av projekten ovan. Det är även möjligt att swisha slantar till 070-6604411.

Stort tack!!

Vid varje kontakt vi har med elever, föräldrar, lärare, skolledningar och fängelseledningen framförs en stor tacksamhet för den support som gjorts under många år. De visar också upp en stor stolthet över de resultat de själva producerar.