Kenya-Rapport maj 2019

May 2019

Mvindeni School

Skolan blev för sjätte gången skolan med bästa studieresultat i sydöstra Kenya. 15 elever fick regeringsstipendier för fortsatta studier. En prisceremoni genomfördes på skolan den 2 mars med över 2 000 deltagare. Däribland representanter för regeringen, lokala myndigheter, andra skolor, föräldrar och elever. Vid ceremonin höll jag ett anförande där jag återkom igen till ett antal teman som t.ex. jämställdhet, relationerna mellan kristna och muslimer, kvinlig omskärelse, våld mot flickor/kvinnor, HIV, entreprenörskap, planteringen av träd, egen produktion av mat och barnäktenskap.

Det goda studieresultaten medför att allt fler föräldrar vill sända sina barn till skolan. Några har uppåt 20 km till skolan. När jag först engagerade mig i skolan 2002 hade skolan ca 300 elever och var i undermåligt skick. Sedan september 2018 har skolan ökat elevantalet med 162 elever till totalt 2 048 elever. Nursery School har 142 elever och 8 lärare. Primary School har 1 428 elever och 26 lärare. Secondary School har 478 elever och 17 lärare. Det innebär att varje lärare har 40 elever i snitt. Antalet flickor i Primary School som blev gravida sjunker och blev 2018 5 stycken. (För många.) Behovet av ytterligare skollokaler och skolmöbler är stort. Många elever sitter nu åter på golvet.

Tidigare investeringar i nya skolhus, staket runt skolan, vatten, el, datorer, gungor m.m. fungerar utmärkt. Sedan mitt besök i september 2018 har Brand Invest koncernen finansierat 100 nya metallstolar som ersättning för trasiga plaststolar samt stora grytor för föräldrarnas matlagning utomhus.

Skolans nya skolledning under rektor Hesbon Vincent Yawa fungerar bra. Det är glädjande att relationerna mellan kristna och muslimer fortsatt är god. Detta är ofta bekymmer i andra skolor. Som positivt exempel inleddes prisceremonin den 2 mars av en imam och avlutades av en präst.

Mkwambani School

Samarbetet med skolan startade mars 2017. Skolan har noterat ökad elevtillströmning efter att vi startat vårt samarbete. Skolan fick i år priset för bästa förbättringen av studieresultaten i sydöstra Kenya. Mäts genom samtidiga centrala prov i alla skolor.

I september 2018 fanns det 106 elever i Nursery School och 334 elever i Primary School. Totalt 440 elever. Nursery School har nu 120 elever med 2 lärare. Secondary School har 393 elever med 10 lärare. Skolan har nu totalt 513 elever med 12 lärare. D.v.s. 43 elever i snitt per lärare.

Antalet skolflickor som blivit gravida var 2016 6 stycken och 2018 0 stycken. Antalet elever med HIV är ca 25. Dessa elever är drabbade av ”stigma”.

Sedan mitt besök i september har Brand Invest koncernen finansierat ett nytt stort komplett skolhus (144 m2), grytor för föräldrarnas matlagning och ett tredje borrförsök efter vatten. Denna gång hittades rikligt med vatten. Tidigare investering i ett staket runt skolan har inneburit att alla de träd som eleverna planterat har fått stå ifred. Det ökade elevantalet har inneburit att det finns behov av ytterligare toaletter.

Ny rektor för skolan är Mohammed Mwachidzon.

Shimo-la-Tewa Women's Prison

Kvinnor som döms till fängelse och som inte har någon anhörig som kan ta hand om barnen får ta med sig barnen in I fängelset. Några är gravida när de kommer till fängelset och andra blir gravida i fängelset. Det flesta intagna kvinnorna har inte fullföljt någon skolgång p.g.a. att föräldrarna inte haft råd med skolavgifter. Många av kvinnorna är ensamma mödrar som stulit för att få läkarvård eller mat till sina barn och därför dömts till fängelse. Rika kvinnor sitter sällan i fängelse utan betalar sig fria. I fängelset sitter också kvinnor som gjort grövre brott. Några med livstidsstraff och dödsdomar. (Verkställs inte idag)

Verksamheten för barnen har jag supportat i sex år på lite olika sätt. Denna gång köpte jag mjölk, frukt, blöjor, tvål, kex, ballonger m.m.

I mars 2019 finns det 11 barn under 4 år. Regeringen har förbjudit att barn över 4 år vistas i fängelser. Något som stressar mammorna som ibland inte vet var deras barn över 4 år är eller gör. Många lever som gatubarn.

Totalt finns idag 124 intagna kvinnor/barn i fängelset. En utbyggnad av ett hus med isoleringsceller är under uppförande finansierat av FN.

Fängelset leds av Fairbain Ombeva och Rachel Gathua.

Maria Desan har finansierat 10 våningssängar med madrasser till intagna mammor med barn. Det behöver då inte ligga på golvet som tidigare.

Tillsammans med fängelseledningen har jag planerat bygget av skolhus inom fängelseområdet med en utbildningsverksamhet för de intagna kvinnor/barn som vill. Engelska, matematik, entreprenörskap m.m. Ett projekt jag hoppas med hjälp av finansiärer ska kunna realiseras.

Vid mitt besök i fängelset den 4 mars kom det in ett 15-årigt barn med sitt 1-åriga barn i bedrövlig fysisk och psykisk kondition. D.v.s. hon blev gravid som 13-åring, mamma som 14-åring och intagen i fängelse med sitt barn som 15-åring.

Ibrahimus by

Ibrahimu Hamishi Yanger träffade jag 1994 vilket blev starten för mina engagemang i Kenya. Sedan 1994 har jag och goda vänner på olika sätt supportat byn. Ett resultat av årets resa blev att Lindman & Partner AB finansierat ett vattentorn i byn som nu är under byggnad.

Kenyas utveckling

Oroligheterna efter valet 2017 har lagt sig men många underliggande konflikter finns kvar som rör religion, folkgruppstillhörighet, orättvisor mellan landsdelar, orättvisa levnadsförhållanden m.m. Korruptionen är som i många afrikanska länder ett stort gissel. Turismen i kustområdet är fortfarande mycket låg även om en viss förbättring kan noteras för kusten söder om Mombasa. Somaliska Al- Schbaab innebär fortfarande ett betydande säkerhetshot för Kenya även om färre incidenter inträffat under senare år. Speciellt nordöstra Kenya har drabbats och där Al-Schabaab rekryterar nya terrorister. Kenyas medverkan i Afrikanska Unionens militära aktiviteter inne i Somalia till stöd för den sittande bräckliga regeringen, stör Al-Shabaab. Klimatförändringarna påverkar Kenya allt mer. Enorma regn har krävt människoliv och skapat förödelse. Extrem torka 2017 innebar att många människor och djur miste livet i nordöstra Kenya. Kraftiga havsvågor har eroderat stränder och raserat byggnader. Samtidigt pågår en upprustning av vägar, broar, järnvägar och annan infrastruktur nästan helt uteslutande av kinesiska bolag. Finansieras till betydande del av kinesiska lån som Kenya måste betala räntor och amorteringar på under decennier framöver. Kinesiska intressen lägger under sig allt större landområden och fyndigheter av olja och malm. Var finns Europa och Amerika?

Framtid

Jag kommer att försöka hitta finansiärer/sponsorer för ytterligare projekt och aktiviteter. Dessa beskrivs kort nedan i prioritetsordning. Nderi Construction Company som byggt allt vi gjort de senaste åren även kommer att genomföra det projekt som anges nedan. Bolaget leds av Sammy N. Gichohis. Utrustning kommer att köpas in med assistans av Rosie Amani liksom tidigare. Kostnaderna för varje projekt/aktivitet nedan har jag nedan grovt uppskattat mot bakgrund av tidigare genomförda projekt/aktiviteter. Svenska kronan har försvagats mycket visavi kenyanska schilling vilket påverkar vid en prisjämförelse mot tidigare projekt. En del byggvaror har blivit dyrare. På respektive byggnader anges med teak skyltar vem som finansierat huset. Finansiärer är fria att använda bilder m.m. från respektive skola i marknadsföring internt och externt.

  1. Ett komplett skolhus med två klassrum i Shimo kvinnofängelse. Husstorlek 8 x 18 =144 m3. Plats för 25 elever i varje rum. Stabila bord och stolar för vuxna elever. Fläktar. 4 säkerhetsdörrar. 10 säkerhetsfönster. Belysning. 8 eluttag. Planen är att Sammy kommer att leda projektet och säkerställa kvalitén. Frivilliga interner kommer att utföra stora delar av byggnadsarbetet som en del i deras utbildning och arbetsträning. Mark finns. Budget 290 000 SEK.
  2. Bygge av ett komplett skolhus i Mvendeni med plats för 60 elever. Stabila bord och stolar. Tre säkerhetsdörrar. Nio säkerhetsfönster. Belysning. Fläkt. Separat förråd. Husstorlek 8x18 = 144 m3. Budget 275 000 SEK.
  3. Bygge av två toaletthus i Mkwambani. Budget 2 x 37 000 = 74 000 SEK.

Resplan

Jag avser att resa åter till skolorna i månadsskiftet v 43 2019. Liksom inför resan mars 2018 kommer jag att ta fram två grundupplägg tillsammans med Afrikasafari för er som är intresserade att åka med. 19 st. deltog i mars 2018.

  1. En veckas safari i de stora nationalparkerna och en vecka i ett strandhotell söder om Mombasa med möjlighet till bl.a. skolbesök och besök i byar varifrån eleverna kommer. Och så klart fria aktiviteter. Kostnad ca 29 000 kr
  2. Samma som 1 ovan men utan safariresa. Ca 9 dagar. Kostnad ca 19 000 kr. Kontakta mig senast den 19 juni om du är preliminärt intresserad. Därefter kommer jag att ta in offerter från Africasafari som sänds till intresserade som beslutsunderlag.

Med på resan feb/mars 2019

Med på denna resa följde Monica och Björn Lindman från konsultföretaget Lindman & Partner. Monica har gjort intressanta reflexioner och observationer som finns i en egen rapport.

Tack !!

Vid varje kontakt jag har med elever, föräldrar, lärare och skolledningar framförs en stor tacksamhet för den support som gått till skolorna under många år. De visar också upp en stor stolthet över de resultat de själva producerar.