Rapport från besök vid Mvendeni Primary School i Kenya mars 2012

March 2012

Mvindeni School

Mvendeni har åter presterat mycket bra resultat och blivit åter rankad som nr 1 i regionen. Av 76 elever som i november slutade vid skolan ( årskurs 8) hade hela 73 stycken kvalificerat sig för att kunna fortsätta till Secondary School.

Verksamheten leds som tidigare av rektor Juma.

Datautbildningen av lärarna har sinkats av att vi haft jättestora bekymmer med att få el till skolan. I mars 2011 fanns alla lampor, kontakter och ledningar installerade och en stolplinje genom djungeln dragen fram till stamnätet. Men det “statliga” elbolaget anslöt inte elen till den “statliga” skolan.

Vid mitt besök i oktober 2011 begärde jag att få träffa chefen för elbolaget tillsammans med rektorn. Elbolags-chefen satt kvar i bilen och pratade med oss genom vindrutan. Han förklarade alla bla-bla svårigheter och angav att det kunde dröja ytterligare något år innan skolan fick el. “Men” han hade “kontakter” så om jag betalade ytterligare mer pengar så skulle skolan få el inom en månad. Jag betalade. Men fortfarande efter fyra månader var ingen el påkopplad.

Därför begärde jag ett möte med borgmästaren för Mombasa och ordförande för Mombasas handelskammare. När min begäran var framförd dröjde det bara några dagar så var elen påkopplad. Mötet genomfördes den 12 mars och elbolagschefen får säkert sina fiskar varma.

Alltnog vid mitt besök vid skolan fanns nu elen framme till enormt stor glädje för elever, lärare och skolledning.

Vid mitt besök i mars 2012 fick jag också möjlighet att hålla lektioner för eleverna i klass 8. Ämnen: Entreprenörskap, kreativitet och jämställdhet. Underbart roligt!

Idén med att inbrottssäkra ett klassrum visade sig svårt och dyrt att genomföra. Därför försöker jag nu få till stånd ett bygge av en helt ny anpassad dataskola, enligt nedan:

 1. Klassrummet är betydligt större än vanliga klassrum. Ska kunna klara två klasser samtidigt med totalt ca 120 elever.
 2. Stor filmduk och projektor i taket.
 3. Två säkerhetsklassade dörrar och betongfönster. 2 (3) }
 4. Ett separat säkerhetsrum för förvaring av datorer, printer/scaner, mm samt med 6 arbetsplatser för lärare och elever som individuellt arbetar med datorerna. Säkerhets- rummet har betongtak och stålgaller som fönster.
 5. Därutöver byggs ett rum för övernattande lärare och elever. Genom att de nu finns el kan undervisning även ske kvällstid. Ca 18.30 är det mörkt i Kenya.
 6. Större bänkar med plats för datorer. Bifogat följer offert från Nderi Construction Company som på vårt uppdrag byggt tidigare skolhus. 1.619.500 KSH vilket motsvarar ca 162.000 SEK.

Bifogat följer också offert från KeNe Computers som svarat för datautbildningen. 500.500 KSH motsvarar ca 50.000 SEK.

Med i offerterna finns inte bla.

 • Larmsystem
 • Övernattningsrummet
 • Internetanslutningar, trafikkostnader och program
 • Router

Som budget för dataskolsprojektet 2012 har jag satt 220.000 SEK. Eventuella överskott används till inköp av ytterligare utrustning samt till inköp av livsmedel till skolluncher.

Medverkande sponsorer i datahusprojektet kommer att anges på byggnadens utsida och på bänkarna samt på skolans entréskylt. Dessutom levereras en serie bilder som fritt kan användas i sponsorens interna och externa marknadsföring.

Så fort vi har finansieringen på plats uppstartas bygget. Beräknas ta ca 3 månader från byggstart till färdigställning.

Några övriga noteringar:

 1. Vattenpumpanläggningarna fungerar utmärkt.
 2. Skylten med alla sponsorernas namn syns mycket bra vid entren till skolan.
 3. Varje skolhus och bänkarna är märkta med respektive sponsors namn.
 4. Brevväxlingesaktiviteten som startades upp mars 2011 mellan elever i Mvendeni Primary School och Treälvsskolan i Jämtland utvecklas mycket bra. Jag hade med mig brev ner vid mitt besök oktober 2011 och återlevererade svarsbrev vid min hemkomst. Samma sak skedde nu vid min resa mars 2012. 176 svarsbrev levererar jag till eleverna i Jämtland. Jag känner mig som internationell brevbärare. Så fort skolan har Internet kommer breven att kunna sändas snabbare via nätet.
 5. Skolan har planterat många träd på sin stora tomt. Något som kommer att kunna ge intäkter till skolan i en framtid.
 6. En testutrustning för vattenrening med hjälp av solen UV-strålar lämnades för testverksamhet. Detta är en ny svensk uppfinning kallad “Solvatten”.
 7. Blandningen av elever från kristna och muslimska hem fungerar utan några problem.
 8. Treälvsskolan har skänkt träd till Mvendeni Primary School som nu planterats.
 9. Dagstemperaturen var vid besöket ca 35 grader och nattemperaturen ca 23 grader. Inget regn hade fallit sedan mitt förra besök oktober 2011. Enormt torrt. Men regn förväntas senare under våren.
 10. Skolan hade mars 2012, 956 elever, trycket från föräldrar att få in sina barn vid skolan