Rapport från möten med Mvendeni School februari 2016

March 2016

Mvindeni School

Skolan har fortsatt att växa kraftigt. Gymnasieskolan “Secondary School” är nu igång med verksamhet i alla fyra årskurserna. Antalet elever är nu ca 330 st. I Primary School i klasserna 1 till 8 är elevantalet ca 1 060 st. I förskolan finns ca 210 elever. Totalt i Mvendeni ca 1 600 elever att jämföra med 1 386 elever maj 2015 och ca 1 100 elever november 2014. Elevantalet är jämt fördelat mellan pojkar och flickor.

Eleverna kommer till skolan 06.00. Klasserna 6 – 9 går hem ca 17.00. Klasserna 4 - 5 går hem ca 16.00. Klasserna 1 - 3 går hem ca 13.00. Ingen lunch serveras på skolan utan eleverna från klass 4 och uppåt springer hem och äter. Ett undantag är klass 8 som får frukost, lunch och middag under slutspurten oktober och november före sluttentamen. Jag brukar då köpa in råvaror och föräldrarna fixar måltiderna. Eleverna sover i skolan denna period.

Skolan leds sedan många år av rektor Juma som jag upplever gör ett mycket bra jobb. Över honom finns en styrelse bestående av föräldrar och nyckelpersoner i närregionen.

Ett bekymmer uppstod när gymnasieskolan var färdigbygd. Där fanns nästan inga bord eller stolar. Så därför har det lånats ut massor med bord och stolar från Primary School vilket försvårar skolarbetet betydligt och omöjliggör arbetet i Workshop. Bord och stolar till gymnasieskolan beräknas komma i slutet av april. Därefter bör en normalsituation kunna erhållas.

Som ni redan vet blev skolan återigen bästa skola i östra Kenya. Ett rekord nåddes också i november 2015 då hela 30 elever i klass 8 uppnådde så höga betyg att de fick stipendium av regeringen innebärande gratis utbildning under hela Secondary School. Motsvarande antal i november 2014 var 16.

En imponerande prisceremoni genomfördes med deltagande av föräldrar, skolledare, lärare, elever och några tunga politiker. Bl.a. deltog en kvinna från utbildningsdepartementet och en universitetsprofessor som själv gått i Mvendeni Primery School. Prisceremonin inleddes av en imam och avslutades av en präst. Mycket bra. Bilder kommer senare från detta evenemang.

Liksom tidigare fick jag hålla ett längre anförande för de ca 4 000 deltagarna. Jag avslutade talet med att gratulera till skolans strålande resultat och informerade om att en ny förskola med två stora klassrum ska börja byggas “nästa vecka”. Mottagandet blev enormt! När jag sedan berättade om att det också ska byggas 18 gungor på skolområdet blev det bara bättre. Prisceremonin avslutades med en gemensam måltid tillagad av föräldrarna i jättegrytor.

Den nya förskolan för drygt 100 elever är finansierad av Brandskyddslaget AB, Brandtec AB och Risktec AB. Gungorna har finansierats av Bertil Andersson Teknik AB och Johansson Brand- och Rostskydd AB.

I mitt tal betonade jag värdet av de goda relationer som finns mellan elever från kristna familjer och muslimska familjer. En bra blandning finns även bland lärarna. Jag har nu förstått att detta inte alls är så vanligt.

Skolan har nu ingärdats av ett högt stängsel för att öka säkerheten och minska obehöriga besök på skolområdet.

Även vid detta besök hade jag med mig brev från årskurs 8 i Treälvsskolan i Lit. Returbrev har nu lämnas till skolan i Lit.

Med på resan denna gång var min kusin Karin Gunnarsson och hennes make Tryggve Eriksson. De har tagit massor med bilder från skolan. Bifogat finns några bilder från ett besök i skolan en vanlig skoldag.

Den ekonomiska situationen i östra Kenya är oförändrat mycket svag. En liten förbättring kan ses i Mombasa där en uppstädning av allt skräp startats och många nya byggprojekt har satts i gång av främst kinesiska företag. Säkerhetsläget i nordöstra Kenya är fortfarande inte bra. Flera attacker har skett av somaliska Al Schabab.

Många föräldrar till elever i skolan är beroende av turistnäringen som nu är rekorddålig. De flesta människorna i skolans närområde lever inne i bushen i hyddor med stampade jordgolv. De klarar matförsörjningen ganska bra genom egna odlingar, fruktträd och småboskap. Tuffare är situationen för dom som flyttat in till Mombasa.

Från elever, lärare, föräldrar och skolledningen framförs härmed ett jättestort tack till alla sponsorer som medverkat till uppbyggnaden av skolan.

Kontakta mig gärna on du är sugen på att följa med på min nästa resa till skolan. Sker troligtvis oktober 2016 eller februari 2017.