Rapport från Mvendeni Primary School December 2014

December 2014

Mvindeni School

Under vecka 48 2014 besöktes Mvendeni Primary School. Antalet elever har nu vuxit till 1133 st.

Under 2014 har skolan för första gången genomfört årskurs 1 i Secondary School (motsvarande gymnasium). 129 elever har fullföljt undervisningen varav 68 är flickor och 61 elever är pojkar.

Liksom tidigare fungerar det utmärkt med att både lärare och elever har olika religiös hemvist.

Datorerna och symaskinerna finns på plats. Då ingen lärare någonsin använt en symaskin har denna verksamhet ännu inte kommit igång. En annan orsak är lokalbrist. Skolsalarna utnyttjas till bristningsgränsen p.g.a. det växande elevantalet.

Lösningen på detta diskuterades med rektor och skolstyrelsen varvid vi kom fram till att en speciell ”workshop” vore bra där endast arbete med symaskiner och datorer skulle kunna ske. Storlek 7 x 9 meter. En speciell handledare för textilverksamheten rekryteras och finansieras genom en höjd elevavgift.

Offert på den nya workshopen har därefter erhållits från Nderi Construction Company som byggt alla andra skolbyggnader. Beslut togs i Brandskyddslagets styrelse den 5 december om finansiering av den nya workshopen.

Skolans toaletter är anpassade för 400 elever. Situationen är ohållbar och ytterligare toaletter behövs. Anbudsförfrågan är lämnad till byggföretaget. Brandtec AB har visat intresse för att finansiera denna byggnad.

Eleverna har under de senaste åren planterat över 4000 träd på skolområdet. Träd som blir virke som skolan senare kan sälja och därmed finansiera olika åtgärder/aktiviteter.

Den stora överraskningen var att Kenyas regering beslutat bygga en fullskalig Secondary School på området. Regeringen har inte bidragit till några investeringar i Mvendeni de senaste 40 åren. Bygget av Secondary School är påbörjat med 8 skolrum, bibliotek, teknikavdelning mm. Skolbygget stannade av i augusti 2014 p.g.a. pengabrist. Läs korruption.

Skälet för regeringens beslut att bygga Secondary School uppges vara:

  1. Det höga skolresultat som Mvendeni producerat under en lång följd av år.
  2. De framgångsrika investeringar som gjorts av en grupp svenska företag under de senaste 6 åren.
  3. 1:a årskursen av Secondary School har startats upp utan medverkan från regeringen.

Det finns säkert även politiskt mål där man nu vill visa sig aktiv i utvecklingen av Mvendeni.

Utvecklingen i Kenyas kustregion är för övrigt mycket dyster. Turismen har mer än halverats sedan jag var där i mars i år p.g.a. bl.a.

  • Al Schababs aktiviteter
  • Tvister i norra kustområdet som gäller betesmarker
  • Kriminella gäng
  • Oron för att ebola-epidemin ska sprida sig till Kenya
  • Religiösa spänningar mellan kristna och muslimer

Detta innebär lägre investeringar, högre arbetslöshet och desperation. De som klarar sig bäst är folket som bor kvar ute i småbyarna med hög självförsörjningsgrad. Sämst är det i kuststäderna.

Skolan i Mvendeni fyller en mycket betydelsefull roll i närregionen och är idag en förebild för andra skolor i östra Kenya.

Ett jättestort tack framförs härmed från skolledning, lärare, föräldrar och elever till de svenska företag som medverkat i Mvendeni.