Rapport från skolbesök i Kenya mars 2017

March 2017

Mvindeni School

Mvindeni fortsätter att växa

 • 2002: ca 300 elever (första besöket)
 • 2014: 1 100 elever
 • 2015: 1 386 elever
 • 2016: 1 600 elever
 • 2017: 1 732 elever.

Fördelning av antalet elever mars 2017:

 • Förskolan 202 elever
 • Primary School 1 120 elever
 • Secondary School 410 elever.

Primary School och förskolan leds sedan 6 år av rektor Juma med ny biträdande rektor Jacob. Secondary School har fått en ny rektor John Kibui.

Vi kunde nu inspektera den nya förskolan som byggdes under 2016 och som finansierats av Brandskyddslaget AB, Risktec AB och Brandtec AB.

Skolan och inredningen såg utmärkt ut och förskoleeleverna hade förberett med flera välkomstsånger. Min syster Ulla gjorde en videoinspelning av dansande och sjungande elever som på Facebook nu fått flera tusen visningar och roliga kommentarer.

De 24 gungor som satts upp under 2016 på skolgården har blivit mycket uppskattade. Alla hela !! Gungorna finansierades av Bertil Andersson Teknik AB och Johansson Brand- och Rostskydd AB.

Som tidigare är det något fler flickor än pojkar i skolan. Flickorna har också något högre studieresultat.

Jag rapporterade från skolbesöket februari 2016 att en hel del skolmöbler tagits till Secondary School från Primary School. Regeringen hade 2016 utlovat nya möbler till Secandary School men dessa har ännu inte levererats. Detta är ett betydande bekymmer då det innebär att många elever i Primary School måste sitta på golvet och borden för symaskinerna och datorerna inte finns på plats. Jag har använt lite brösttoner kring detta och förutsätter att en lösning finns på plats inom kort dock senast till höstterminsstarten den 1 september.

En ”skuffelse” för Primary School och de centrala proven för årskurs 8 är att en liten skola med endast 22 elever 2016 lyckades knipa 1:a platsen. Studieresultatet för Mvindeni Primary School var dock i samma höga nivå november 2016 som den varit de 5 åren dessförinnan och då skolan varit bästa skola i regionen.

Regeringen har beslutat att alla Primary School i Kenya måste vara gratis för eleverna. D.v.s. skolledningen får inte ta några schoolfee som tidigare.

Bekymmer uppstår då regeringen inte samtidigt skjutit till några medel som ska ersätta schoolfee-intäkterna. Regeringens anslag täcker bara mindre delar av skolans kostnader för böcker, läromedel, vakter, el, underhållskostnader mm.

För förskolan tas ut en schoolfee om 900 KSH (ca 90 SEK) per år och elev.

För Secondary School tas en schoolfee om 23 200 KSH (ca 2 320 SEK) per år och elev.

Prioriterade projekt som diskuterats med skolledningen är:

 1. Ett eget hus för lärarna. De har med tiden blivit många lärare och de är hopträngda i ett litet utrymme. (Min kostnadsuppskattning ca 150 000 SEK).
 2. Ett staket eller en mur runt skolan för att öka säkerheten. Idag kan vem som helst lätt ta sig in på skolområdet. Oroligheterna vid andra skolor har inneburit att säkerheten nu prioriteras högre. Det finns också en hel del utrustning i skolan som är stöldbegärlig.
 3. Kompletteringsinköp av läromedel.

När det gäller de två första punkterna kommer vi att få ritningar och offerter från Sammy N. Gichohis bolag Nderi Construction Company. Alla andra byggnader vi beställt är byggda av hans bolag.

När det gäller läromedel har förberedande diskussioner förts med Lela Bookshop i Ukunda som vi använt vid flera läromedelsinköp tidigare.

Mkwambani School

Vid prisceremonin i Mvindeni februari 2016 önskade rektor Elijah N Kitulu från Mkwambani Primary School få ett besök och visa sin skola.

Ett sådant besök genomfördes den 8 mars.

Skolan ligger inåt landet ca 4 mil i ett utpräglat småjordbruksområde. Det är extremt ovanligt att vita människor besöker skolan och trakten.

I stort sett är förhållandena i Mkwambani lika som vid mitt första besök i Mvindeni 2002.

Primary School har 320 elever. Förskolan har 134 elever. Skolan saknar helt vatten. El finns framdragen till skolan men används nästan inte då datorer mm saknas helt. Endast belysning i tre rum. Toaletterna är enkla. Skolresultaten är mycket låga. 2016 nåddes dock det bästa resultatet sedan 2001.

En uppmuntrande sak var att skolan för första gången i historien fick en stipendiat som fick skolgången i Secondary School betald av regeringen. Som jämförelse hade Mvindini 2015 30 stipendiater.

Ingen mat finns vare sig till lärare eller elever. Många elever sitter på golvet då antalet bänkar är för få. 97 bänkar på 320 elever. Inga dörrar eller fönster finns till skollokalerna. Läromedlen är i bedrövligt skick.

Andelen kristna är ca 5 % och muslimer 95 %. Inga bekymmer har noterats avseende olika religioner.

Rektorn och skolledningen ingav ett stort förtroende.

Primary School hade tidigare 9 lärare varav 7 betalades av regeringen och 2 genom schoolfee. Det regeringsbeslut som redovisats ovan innebar att de 2 lärare som finansierats av schoolfee fått sluta. Så nu finns endast 7 lärare. D.v.s. ca 46 elever i genomsnitt per lärare.

Vi besökte alla klasserna och kunde notera att de var mycket bra på engelska och också väldigt glada över att få gå i skolan och få vårt besök.

Om finansiering kan erhållas ser jag följande två prioriterade områden:

 1. En djupbrunn med elpump och en stor vattentank. Ger dricksvatten, vatten för hygienbehov och för plantering av träd på skolområdet. (Min kostnads uppskattning ca 70 000 SEK).
 2. Kompletterande läromedel.

Sammy som deltog vid mötet återkommer med en offert för vattenprojektet. Vad gäller läromedel kan detta ordnas som ovan via Lela Bookshop. Nuvarande toaletter har visat sig ligga på annans mark och där nu krävs rivning eller att arrende för marken erläggs. Skolan saknar stängsel.

Kenyas utveckling

Utvecklingen i Nordöstra Kenya är alarmerande på grund av extrem torka. Människor, boskap och vilda djur dör i stor omfattning av vattenbrist och svält. Enligt FN bedöms den nya torkkatastrofen i Somalia, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Eritrea och Kenya bli den värsta på 70 år. Tankbilar kör ut vatten till djuren i Kenyas nordöstra nationalparker för att de vilda djuren ska kunna överleva.

Turistnäringen i Kenyas kustregion är fortsatt extremt svag med många stängda hotell, restauranger och butiker.

Många befarar nya oroligheter i samband med valet i augusti. Nuvarande mycket impopulära regering torde inte kunna vinna ett rättvist val men torde med maktmedel, korruption, valfusk m.m. kunna sitta kvar. Många sjukhus och skolor är stängda sedan en längre tid p.g.a. omfattande strejker.

Säkerhetsläget i Mombasas kustområdet bedömer jag dock som betydligt bättre än tidigare. Mycket få incidenter har skett under de två senaste åren.

Eleverna till de två skolorna som redovisats ovan kommer från självförsörjande mycket små byar med hyddor, odlingar och lite husdjur. De har en förmåga att uthärda dåliga tider. Men mycket regn är nödvändigt att få i april/maj annars kan situationen bli väldigt bekymmersam där också.

Resplan

Med på resan och alla möten denna gång var från Brandskyddslaget Jenny Lövgren Forslund och Sanna Eriksson och deras pojkvänner Daniel Olsson och Erik Sävmark. Dessutom min syster Ulla Granqvist och Barbro Enquist.

Vid samtliga skolbesök deltog våra samarbetspartners Sammy N. Gichohis och Rosie Amani.

Nästa resa till skolorna avser jag att göra V10 2018. Hör gärna av dig om du skulle vara sugen att följa med. Då gärna kombinerat med en veckas Safariresa som årets deltagare gjorde.