Rapport från skolbesök i Kenya mars 2018

March 2018

Mvindeni School

Mvindeni fortsätter att växa!

 • 2002: ca 300 elever (första besöket)
 • 2014: 1 100 elever
 • 2015: 1 386 elever
 • 2016: 1 600 elever
 • 2017: 1 732 elever
 • 2018: 1 841 elever

Fördelning av antalet elever mars 2018:

 • Förskolan 141 elever
 • Primary School 1 200 elever
 • Secondary School 500 elever.

Primary School och förskolan leds sedan 7 år av rektor Juma med biträdande rektor Jacob. Secondary School leds av rektor John Kibui.

Vid vårt besök kunde vi notera att hela området nu omgärdats av ett nytt skyddsstängsel som finansierats av Risktec AB. Två entréporter fanns på plats finansierade av Ulf Nordell. Ett nytt fint lärarhus var också klart finansierat av Brandskyddslaget AB och PS Group AB. Skolböcker, skolmaterial, världskartor m.m. har levererats med Stina Stjärnström, Ulf Nordell och Barbro Enqvist som finansiärer. Teak skyltar finns nu uppsatta på alla de byggnader vi byggt sedan 2008 med uppgift om finansiärer.

Den nya förskolan som byggdes under 2016 och som finansierats av Brandskyddslaget AB, Risktec AB och Brandtec AB fungerar utmärkt. Tidigare byggda vattensystem och elinstallationer fungerar också bra.

Som tidigare är det något fler flickor än pojkar i skolan. Flickorna har också något högre studieresultat.

Mvindeni Primary School blev nu för sjätte gången åter bästa skola i sydöstra Kenya. Rankingen utgår från avgångsklassernas slutprov. Nio flickor och fem pojkar fick stipendier från regeringen som täcker kostnaderna för deras fortsatta skolgång i Secondary School.

Skolans fina resultat firades med en prisceremoni på skolan med deltagande av ca 3 000 personer bl.a. företrädare för regeringen och lokala myndigheter. Vi deltog i ceremonin och många uttryckte stor tacksamhet till alla i Sverige som på olika sätt stöttat skolan under en lång följd av år. Martin Olander överlämnade en gåva till samtliga lärare från Brand Invest AB. Mycket uppskattat. Ceremonin bestod bl.a. av uppvisningar av skolans elever sång, dans, teater och akrobatik. Jag var inviterad att hålla ett tal där jag riktade mig till elever, föräldrar och lärare. Förutom hövligheter och gratulationer handlade talet om:

 • Entreprenörskap. Produktion av produkter och tjänster. (Många som gått ut skolorna i Kenya går till arbetslöshet eller till dåligt betalda och osäkra jobb.)
 • Lantbruk. Självhushållning. Skogsbruk.
 • Jämställdhet. (Många män slår regelbundet sina hustrur. Många unga flickor blir gravida och mannen/pojken och hans familj tar inget ansvar utan de unga mödrarna får en tung ”resa”.)
 • Relationen mellan muslimer och kristna. (Detta fungerar f.n. utmärkt i skolan och dess omgivning men frågan har stor betydelse när vi ser de stora bekymmer som finns i många afrikanska länder och i Mellanöstern.)
 • HIV/AIDS. (Detta är ett jättebekymmer i skolan och i regionen.)
 • Könsstympning. (Här har stora framsteg gjorts men fortfarande könsstympas unga flickor och detta måste bekämpas för att undvika deras livslånga lidanden.)

Regeringen har beslutat att alla Primary School i Kenya måste vara gratis för eleverna. D.v.s. skolledningen får inte ta några schoolfee som tidigare.

Bekymmer uppstår då regeringen inte samtidigt skjutit till tillräckligt medel som ska ersätta schoolfee-intäkterna. Regeringens anslag täcker bara mindre delar av skolans kostnader för böcker, läromedel, vakter, el, underhållskostnader mm.

För förskolan tas ut en schoolfee om 900 KSH (ca 81 SEK) per år och elev.

För Secondary School tas en schoolfee om 23 200 KSH (ca 2 088 SEK) per år och elev.

Skolchefen för hela regionen har valt att ha sitt kontor i skolans lokaler. Detta kan komma visa sig mycket betydelsefullt inför framtiden.

Prioriterade projekt som skolledningen och föräldrastyrelsen tog upp vid ett separat möte var:

 1. Undertak till lärarhuset och skolchefens kontor. När det blåser kommer mycket damm in i lokalerna. Dessutom innebär ett innertak en bättre säkerhet.
 2. Ytterligare ett stort klassrum. Vid vårt besök satt 147 elever i klass 8 i ett av de stora klassrummen vi byggt tidigare.
 3. Toaletthus till barnen i förskolan. Nuvarande toaletter är anpassade till större barn.
 4. En ny skrivare/kopiator önskas samt några kontorsstolar
 5. Uppmålning av skolans namn på den stora entréporten.

Liksom tidigare år utlovade jag att köpa in mat i oktober så att årskurs 8 kan bo kvar i skolan och hårdplugga inför slutproven i november.

När det gäller de tre första önskemålen ovan kommer vi att få ritningar och offerter från Sammy N. Gichohis bolag Nderi Construction Company. Alla andra byggnader vi tidigare beställt är byggda av hans bolag.

Mvindeni Primary School har idag 24 lärare på 1 200 elever. D.v.s. 50 elever per lärare. Förskolan har 8 lärare på 141 elever. D.v.s. 18 barn per lärare. En lärare får 30 000 KSh per månad i lön. Motsvarar ca 2 700 kr/månad.

Sammanfattningsvis kan noteras att vårt långsiktiga engagemang i skolan nu ger betydande effekter i skolans närområde.

Mkwambani School

Vi startade vårt samarbete med skolan vid vårt besök där mars 2017. Skolan var då i stort sätt i samma skick som Mvindeni 2002

Skolan ligger inåt landet ca 5 mil i ett glesbebyggt självhushållningsområde. Det är extremt ovanligt att vita människor besöker skolan och trakten.

När vi nu besökte skolan mottogs vi av en välkomstceremoni av skolans elever. Dans, teater och sång. Jätteroligt.

Det var mycket glada och tacksamma för de vi gjort för skolan sedan första mötet:

 1. Vattenanläggning. Inget vatten fanns tidigare. Finansiär Brandtec AB.
 2. Skolbänkar. Över hälften av eleverna satt tidigare på golvet. Finansiär Hans Johansson Brand- och Rostskydd AB.
 3. Skolmateriel, böcker, kartor m.m. Finansiärer Stina Stjärnström, Ulf Nordell och Barbro Enqvist.

Primary School har 330 elever. 159 flickor och 171 pojkar. Samma nivå som förra året. El finns framdragen till skolan men används nästan inte då datorer mm saknas helt. Endast belysning i tre rum. Toaletterna är mycket enkla. Skolresultaten är mycket låga. Rektor Elijah Kitulu förespådde att resultaten i november 2018 skulle bli betydligt högre än någonsin tidigare p.g.a. vårt samarbete.

En uppmuntrande sak var att skolan fick en stipendiat som fick skolgången i Secondary School betald av regeringen.

Ingen mat finns vare sig till lärare eller elever. Inga dörrar eller fönster finns till skollokalerna.

Andelen kristna är ca 5 % och muslimer ca 95 %. Speglar fördelningen i närregionen. Inga bekymmer har noterats avseende olika religioner.

Rektorn och skolledningen ingav åter ett stort förtroende.

Primary School har 8 lärare som betalades av regeringen. D.v.s. i genomsnitt 41 elever per lärare. Lön lika som Mvindeni. Föräldrarna har finansierat ytterligare 2 volontärer som får 7 000 KSh per månad. Motsvarar ca 630 kr/månad.

Vi besökte flera klasser och kunde notera att de var mycket bra på engelska och också väldigt glada över att få gå i skolan och för vårt besök.

Skolledning och föräldrastyrelsen hade nedanstående prioriterade önskemål:

 1. Ett staket runt skolan med portar. Kringvandrande boskap äter upp elevernas planteringar. Flera inbrott har skett på skolan.
 2. Ytterligare 20 meters borrning av brunnshålet. Nuvarande vattentillströmning täcker inte skolans behov.
 3. Lagning av golven i samtliga klassrum. De har idag många stora hål som gör att skolbänkarna slits hårt.
 4. Ett stort klassrum som även kan användas som möteslokal.

Skolan arbetar tillsammans med föräldrarna aktivt med bekymret HIV/AIDS. Rektor Elijah arbetar för hela regionen med åtgärder som ska förhindra att ytterligare små flickor ska bli könsstympade. Han berättade att han med polisens hjälp nyligen räddat två småflickor från könsstympning med påföljande giftermål. Dessa flickor är nu i säkerhet i ett barnhem. Flera andra har inte gått att rädda.

Shimo-la-Tewa Women's Prison

Kvinnor som döms till fängelsestraff och som inte har någon anhörig som kan ta hand om barnen får ta med sig barnen in i fängelset. Några är också gravida när det kommer till fängelset. Andra ”blir” gravida i fängelset efter kontakter med manlig personal. De flesta intagna kvinnorna är mycket unga, dåligt utbildade och fattiga. De har ofta dömts för småbrott. Rika kvinnor sitter oftast inte i fängelse i Kenya. I fängelset finns idag 137 kvinnor/flickor och 11 barn. Minst två gravida flickor kunde jag se vid mitt besök. Mängden barn har minskat i år efter att regeringen beslutat att inga barn över 4 år får finnas i fängelser. Dessa är nu utplacerade i barnhem eller hos familjer. Tillsammans med Freddy Lorenz har jag supportat verksamheten för barnen i fängelset de senaste 5 åren. Freddy avled före jul vilket är mycket sorgligt. Rotary i Mtwapa bistår barnen något. Vid besöket gjorde jag inköp av de som nu behövdes: kläder, mjölk, ris, juice, frukt, wetabix, kex, puder, barnolja, blöjor, leksaker m.m. Chefer för kvinnofängelset är Rachel Gathua och Fairbain Ombeva. Kontakten med fängelseledningen är utmärkt vilket möjliggör ytterligare aktiviteter. En ”fundering” som jag haft en tid är tillkomsten av en skola för de kvinnor som vill använda fängelsetiden till att utbilda sig. De skulle då lättare kunna försörja sig och sina barn efter fängelsevistelsen. Detta projekt är dock extremt komplext och förmodligen inte genomförbart. Men funderingen lämnar mig inte.

Kenyas utveckling

Utvecklingen i Nordöstra Kenya är alarmerande på grund av extrem torka. Människor, boskap och vilda djur dör i stor omfattning av vattenbrist och svält. Enligt FN bedöms torkkatastrofen i Somalia, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Eritrea och Kenya bli den värsta på 70 år. Tankbilar kör ut vatten till djuren i Kenyas nordöstra nationalparker för att de vilda djuren ska kunna överleva. Till detta kommer Al Schababs terroraktiviteter i området vilket gjort att många flyr. Bl.a. kristna lärare.

Turistnäringen i Kenyas kustregion är fortsatt extremt svag med många stängda hotell, restauranger och butiker. Utvecklingen i det södra kustområdet upplever jag nu har börjat vända uppåt. Det är speciellt besökare från andra delar av Kenya som ökat och näringen anpassar sig till detta.

Kenya har som helhet en fortsatt hygglig tillväxt. Kinas närvaro blir allt mer omfattande. De bygger vägar, järnvägar, broar m.m. och i utbyte får det stora landområden, mineralfält, oljefält m.m. Bl.a. bryter de storskaligt titan söder om Mombasa.

Politiskt blev förra årets presidentval en bedrövelse som kan komma att innebära oroligheter framöver,

Säkerhetsläget i Mombasas södra kustområde bedömer jag som betydligt bättre än tidigare. Mycket få incidenter har skett under de tre senaste åren.

Eleverna till de två skolorna som redovisats ovan kommer från självförsörjande mycket små byar med hyddor, odlingar och lite husdjur. De har en förmåga att uthärda dåliga tider. De hade inte fått nästan något regn de senaste 4 månaderna men när vi kom så kom också några kraftiga tropiska regn. Mycket välkommet.

Resplan

Med på resan och alla möten denna gång var hela 20 personer. Bo Wahlström, Göran Cesar och Martin Olander med familjer från Brand Invest koncernen och några släktingar och grannar till mig.

Våra samarbetspartners Sammy N. Gichohis och Rosie Amani deltog i alla skolbesöken.

Nästa resa till skolorna avser jag att göra i början av mars 2019. Hör gärna av dig om du skulle vara sugen att följa med. Då gärna kombinerat med en veckas Safariresa till de stora nationalparkerna som flera av årets deltagare gjorde.

Sprid gärna denna Kenyarapport till andra som kan vara intresserade.