Rapport från skolbesök i Kenya september 2018

September 2018

Mvindeni School

Sedan besöket i mars 2018 har antalet elever i Nursery School ökat från 141 till 172 elever. Primary School har ökat från 1200 elever till 1264 elever. Det är nu överfullt i alla lokaler. Vid mitt första besök 2002 var skolan kraftigt nedgången med ca 300 elever. Primary School har under flera år haft de bästa skolresultaten i sydöstra Kenya. Vi startade upp Secondary School för 5 år sedan. Sedan byggde regeringen nya lokaler dit verksamheten flyttade. Därefter har vi haft liten kontakt med den verksamheten. Enligt de uppgifter jag fått har antalet elever sjunkit från 500 i mars 2018 till 450 september 2018. Vad detta beror på kommer jag att kolla upp vid nästa resa. Totalen för hela Mvindeni har trots detta ökat från 1841 mars 2018 till 1886 elever september 2018.

Skolan har fått en ny rektor Hesbon Nyamu. Tidigare framgångsrika rektorn Juma har flyttats till en skola i nordöstra Kenya med stora utvecklingsbehov. Studierektor Jacob är kvar.

Under 2017 byggde vi bl.a. ett staket runt skolan och ett lärarhus. Allt fungerar utmärkt. Staketet och den bemannade entréporten innebär ökad säkerhet. Inga obehöriga kan komma inom skolområdet. Entréporten är nu försedd med en vakt.

Sedan i mars 2018 har alla beslutade investeringar gjorts. Två toaletthus finansierade av Brandtec AB. Entré-målning, en printer, tre chefsstolar finansierade av Brandskyddslaget AB. Undertak till lärarhuset och skolchefens kontor finansierade av Risktec AB.

Bilder från skolgården och ett toaletthus bifogas

Tidigare inköpta datorer och symaskiner används vilket framgår av bifogade bilder.

De tar nu fram en tygväska lämpade för livsmedelsinköp i Sverige och som tillverkas av skolans elever.

De plaststolar vi köpte in för flera år sedan till några av klassrummen har inte hållit så bra utan de flesta är idag trasiga. Träborden har däremot hållit mycket bra. Därför sitter eleverna åter på golven i dessa klassrum medan borden står uppställda. Se bifogad bild.

Ett nytt bekymmer är att skolområdet invaderats av termiter. De har ätit upp ytterhöljet på många elkablar och material i insidan av kontakter så att strömmen i flera av uttagen är helt borta. Dessutom har det underminerat workshopen för symaskinerna och datorerna så att många stora sprickor uppstått på väggarna. Själva husen är gjorda av sten, murbruk, metall och betong.

Vid besöket köpte jag in mat till de elever i klass 8 som bor på skolan och som slutspurtar till examen i november. Bild på matförrådet bifogas. Maten lagas av föräldrar i hyrda jättegrytor över öppen eld.

Behovet av ytterligare skollokaler är stort.

Mkwambani School

Samarbetet med skolan startade mars 2017. Skolan har noterat ökad elevtillströmning efter att vi startat vårt samarbete.

I september 2018 finns det 106 elever i Nursery School och 334 elever i Primary School. Totalt 440 elever.

Under 2017 färdigställdes en vattenanläggning finansierad av Brandtec AB. Skolbänkar inköptes. Finansiär Hans Johansson Brand- Rostskydd AB. Skolböcker m.m. finansierades av Ulf Nordell, Stina Stjärnström och Barbro Enqvist. Allt har fungerat bra förutom att det kom för lite vatten ur den nya brunnen.

Sedan mars 2018 har ett staket med två entréportar byggts runt skolområdet. Finansiär Brandskyddslaget AB. 8 skolrum har restaurerats. Finansiärer Brandskyddslaget, Risktec AB och Lennart Granqvist. Ny entreprenör har tagits in som borrat ner till 72 meter. Finansiär Brandtec AB.

Tillkomsten av staketet har inneburit ökad säkerhet och ökat lugn på skolområdet. Dessutom har eleverna planterat över 300 träd på området. Apelsin, mango, bananer, m.m. något som var helt omöjligt tidigare p.g.a. att inget stängsel fanns. Restaureringarna av klassrummen blev utmärkta och mycket uppskattade av elever och lärare. Alla betongstolparna i staketet har tillverkats av personer boende nära skolan.

Däremot blev brunnsborrningen en stor besvikelse då nästan inget vatten hittades. En särskild rapport från borrningsentreprenören sänder jag separat till Brandtec AB som finansierat projektet.

För första gången bor nu eleverna i klass 8 i skolan och hårdpluggar inför slutproven i november. Jag har köpt in matvaror och föräldrarna lagar maten i grytor över öppen eld.

Shimo-la-Tewa Women's Prison

Kvinnor som döms till fängelse och som inte har någon anhörig som kan ta hand om barnen får ta med sig barnen in I fängelset. Några är gravida när de kommer till fängelset och andra blir gravida i fängelset. Det flesta intagna kvinnorna har inte fullföljt någon skolgång p.g.a. att föräldrarna inte haft råd med skolavgifterna. Många av kvinnorna är ensamma mödrar som stulit för att få läkarvård eller mat till sina barn och därfär dömts till fängelse. Rika kvinnor sitter sällan i fängelse utan betalar sig fria. I fängelset sitter också kvinnor som gjort grövre brott. Några med livstidsstraff och dödsdomar. (Verkställs ej idag)

Verksamheten för barnen har jag supportat i sex år på lite olika sätt. Denna gång köpte jag blöjor, mjölk, frukt, pasta, wetabix, ketchup, tvål, lakan, TV m.m.

Intagna kvinnor sover tätt-tätt med tunna madrasser direkt på golven i stora salar eller i isoleringsceller. Ett bekymmer är att ormar, ödlor och andra kryp kommer in på nätterna.

I fängelset finns symaskiner. Jag har begärt av få varuprov och offert på tygkassar lämpade för livsmedelsinköp i Sverige.

I september 2018 finns det 14 barn under 4 år. ( Regeringen har förbjudit att barn över 4 år vistas i fängelser. Något som stressar mammorna som ibland inte vet var deras barn över 4 år är eller gör. Många lever som gatubarn.) En bild med några mammor och barn bifogas.

Totalt finns idag 170 kvinnor i fängelset. En utbyggnad av ett hus med isoleringsceller är under uppförande finansierat av FN.

Vid mitt besök fick jag för första gången en visning av alla rum och installationer i fängelset. Visningen gjordes av fängelsecheferna Fairban Ombeva och Rachel Gathua.

Helt överraskande inviterades jag som en av några få externa till en unik ”festival” för interner, barn och fångvaktare den 22 september. Detta kom att bli ett av mitt livs absolut största upplevelser någonsin. Den innehöll allt, sång, dans, pepptalk, bröstcancer-information, vittnesbörd, musik, uppsluppen glädje, hejdlösa bedrövelser, modeuppvisning av internerna själva, mat, m.m. Den solodanstävling för interner som genomfördes av ett 20-tal kvinnor blev en final utan dess like. Så mycket frustration, kraft och livsglädje. Jag grät.

Kenyas utveckling

Oroligheterna efter valet 2017 har lagt sig men många underliggande konflikter finns kvar som rör religion, folkgruppstillhörighet, orättvisor mellan landsdelar, orättvisa levnadsförhållanden m.m. Korruptionen är som i många afrikanska länder ett stort gissel. Turismen i kustområdet är fortfarande mycket låg även om en viss förbättring kan noteras för kusten söder om Mombasa. Somaliska Al- Schbaab innebär fortfarande ett betydande säkerhetshot för Kenya även om färre incidenter inträffat under senare år. Speciellt nordöstra Kenya har drabbats och där Al-Schabaab rekryterar nya terrorister. Kenyas medverkan i Afrikanska Unionens militära aktiviteter inne i Somalia till stöd för den sittande bräckliga regeringen, stör Al-Shabaab. Klimatförändringarna påverkar Kenya allt mer. Enorma regn i år har krävt människoliv och skapat förödelse. Extrem torka 2017 innebar att många människor och djur miste livet i nordöstra Kenya. Kraftiga havsvågor har eroderat stränder och raserat byggnader. Samtidigt pågår en upprustning av vägar, broar, järnvägar och annan infrastruktur nästan helt uteslutande av kinesiska bolag. Finansieras till betydande del av lån som Kenya måste betala räntor och amorteringar på under decennier framöver. Kinesiska intressen lägger under sig allt större landområden och fyndigheter av olja och malm. Var finns Europa och Amerika?

Framtid

Jag kommer att försöka hitta finansiärer/sponsorer för ytterligare projekt och aktiviteter. Dessa beskrivs kort nedan i prioritetsordning. Offerter kommer att tas in. Men mest troligt är att Nderi Construction Company som byggt allt vi gjort de senaste åren även kommer att genomföra det projekt som anges nedan. Bolaget leds av Sammy N. Gichohis. Utrustning kommer att köpas in med assistans av Rosie Amani liksom tidigare. Kostnaderna för varje projekt/aktivitet nedan har jag nedan grovt uppskattat mot bakgrund av tidigare genomförda projekt/aktiviteter. (Anges kursivt inom parentes.) Svenska kronan har försvagats visavi kenyanska schilling vilket påverkar vid en prisjämförelse mot tidigare projekt. Diesel och en del byggvaror har blivit dyrare. Före start av respektive projekt ska ritningar/specifikationer och offerter finnas framme och godkännas av respektive finansiär. På respektive skolbyggnader anges på teakskyltar vem som finansierat huset. Finansiärer är fria att använda bilder m.m. från respektive skola i marknadsföring internt och externt.

  1. Ett komplett skolhus med två klassrum i Shimo kvinnofängelse. Husstorlek 8 x 18 =144 m3. Plats för 25 elever i varje rum. Stabila bord och stolar för vuxna elever. Fläktar. 4 säkerhetsdörrar. 10 säkerhetsfönster. Belysning. 8 eluttag. Planen är att Sammy kommer att leda projektet och säkerställa kvalitén. Frivilliga interner kommer att utföra stora delar av byggnadsarbetet som en del i deras utbildning och arbetsträning. Mark finns. (240 000 kr)
  2. Geologisk undersökning och borrning av ett nytt vattenhål i Mkwambani. Ledning dras till det vattentorn vi redan byggt. Tidigare inköpt pump används. (55 000 kr)
  3. Inköp av ca 100 stabila stolar till Mvindeni som ersättning för de trasiga plaststolarna. (50 000 kr)
  4. Inköp av ca 50 stabila dubbelsängar till Shimo kvinnofängelse. ( 75 000 kr)
  5. Bygge av ett komplett skolhus i Mkwambani med plats för 60 elever. Stabila bord och stolar. Tre säkerhetsdörrar. Nio säkerhetsfönster. Belysning. Fläkt. Separat förråd. Husstorlek 8x18 = 144 m3. Byggkostnaden är något högre än tidigare skolhus, då marken lutar. (280 000 kr)
  6. Inköp av två jättegrytor med stativ för eldning utomhus till Mvindeni och två något mindre grytor med stativ till Mkwambani. (16 000 kr)
  7. Bygge av ett komplett skolhus i Mvindeni för 60 elever. Samma som pkt. 5 ovan men byggt på plan mark. (250 000 kr)

Resplan

Jag avser att resa åter till skolorna i månadsskiftet februari/mars 2019. Liksom inför resan mars 2018 kommer jag att ta fram två grundupplägg tillsammans med Afrikasafari för er som är intresserade att åka med. 19 st. deltog 2018. Kontakta mig om du är intresserad så sänder jag innehåll och kostnader.

  1. En veckas safari i de stora nationalparkerna och en vecka i ett strandhotell söder om Mombasa med möjlighet till bl.a. skolbesök och besök i byar varifrån eleverna kommer. Och så klart fria aktiviteter.
  2. Samma som 1 ovan men utan safariresa. Ca en vecka.

Tack !!! Vid varje kontakt jag har med elever, föräldrar, lärare och skolledningar framförs en stor tacksamhet för all den support som vi bidragit med till skolorna under många år. De visar också upp en stor stolthet över de resultat de själva producerar.