Rapport Januar 2022

January 2022

Här kommer en ny Kenya-rapport till sponsorer och intresserade efter min ”skolresa” januari 2022. Denna gång reste jag ensam p.g.a. komplicerade COVID-regler för inresa till Kenya samt inbördeskriget i Etiopien. Vid alla mina skolbesök denna gång medföljde Sammy N. Gichohi från Nderi Construction Company som byggt våra skolhus, vattenanläggningar m.m. för oss sedan 2010 samt Rosie Anami KeNe Computer Collage som hjälpt oss med datorer, skolmöbler, skolmat, COVID-projekt m.m.

Kenyas utveckling

Vid mitt förra besök mars 2020 hade inget Corona fall registrerats. Kort därefter vidtog regeringen många åtgärder. Alla skolor i Kenya stängdes den 19 mars 2020 (Öppnades inte förrän den 10 maj 2021). Utegångsförbud 22.00-04.00 infördes. Maxgräns för folksamlingar 15 personer. Religiösa och politiska möten förbjöds liksom idrottsevenemang. Nattklubbar förbjöds. Reseförbud mellan regioner. M.m. M.m. Idag har många restriktioner lättats.

Officiell statistik per 2022-01-22:

 • Antalet bekräftade smittade = 320 130
 • Antalet avlidna = 5 531
 • Antalet som avlider per dygn ligger under 10 personer de senaste månaderna. Omicron-mutationen har ännu inte tagit fart i Kenya. Antalet avlidna per 100 000 innevånare hittills är 12 st. I Sverige är motsvarande siffra över 151 avlidna. Kapaciteten inom sjukvården är mycket begränsad. Insjuknade isoleras oftast i sina hem.

Varför har Kenya hittills klarat sig bättre?

 • Betydligt hårdare åtgärder vidtagna av Kenyas regering.
 • Befolkningen är mycket ung.
 • Befolkningen vistas i huvudsak utomhus.
 • Fetma och vällevnadssjukdomar är mindre förekommande.
 • Färre har diabetes och högt blodtryck.
 • Invånarna reser inte så mycket utan rör sig mest i ett närområde.
 • Affärsresor och turistresor har nästan helt upphört under 2020 och 2021.

Däremot har Kenya drabbats av många indirekta COVID-effekter:

 • 60 % av alla i arbetsför ålder är arbetslösa.
 • Lönerna är mycket låga för dom som har jobb. Nivån 500 kronor per månad är inte ovanlig. Lärare har en lön i nivån 2 300 kr/månad.
 • Våldtäkter och våld i nära relationer har ökat kraftigt.
 • Många fler dör av svält än av COVID 19.
 • Ökning av omskärelse, tonårsgraviditeter och barnäktenskap.
 • Många konkurser/obestånd speciellt inom besöksnäringen.
 • Inflation 2021 = 5,73 %.

Vaccination. 8 % av befolkning har fått två doser. 16 % har fått en dos. De regionala skillnaderna är stora. I Kwale där våra skolor ligger har mindre än 2 % fått två doser. Vaccinerna är gratis för alla. Då västvärlden prioriterat vaccinationen av den egna befolkningen har bara små volymer vaccin nått Afrika. Tillgången på vaccin har nu ökat till ca 100 000 doser/dag. Dr. George Njoroge i Kenya har utvecklat en intressant medicin som är 89 % effektiv om den tas inom 3 dagar fån att patienten fått symtom. Medicinen togs ursprungligen fram för behandling av Hepatit C.

Klimatförändringen har inneburit ökning av extrema väder som stormar, kraftiga regn, jordskred, extrem torka, stranderosion, skogsbränder, gräshoppssvärmar m.m. Gamla årscykler med regnperioder, torrperioder m.m. fungerar inte längre. Under 2021 har stora delar av Kenya drabbats av torka som inneburit stor brist på vatten och mat. Enligt regeringen svälter 2,8 miljoner kenyaner december 2021 och situationen befaras bli sämre under 2022.

Miljömässigt arbetar Kenya föredömligt. Plastpåsar förbjöds redan för fyra år sedan. Uppstädning har gjorts av bl.a. Mombasa som inte längre stinker av sopeldar. Gator och parker har rengjorts. Det stora sopberget utanför Mombasa är nu ett vackert parkområde.

Politiskt är situationen förhållandevis stabil. Kenya har val vart 5e år. Valen under senare tid har varit turbulenta med många dödsoffer. Uhuru Kenyatta vann valet 2017 men ställer inte upp i nästa val den 9 augusti 2022. Huvudkonkurrenten i senaste valet Raila Otinga 77 år är huvudfavorit i höstens val. De båda ledarna kommer från de två familjerna Kenyatta och Otinga som styrt Kenya allt sedan landet upphörde att vara en brittisk koloni. Otinga utmanas av främst William Ruto i augusti.

Utmaningar. Kenya har förutom Coronautbrottet och klimateffekterna många utmaningar som t.ex.

 1. Explosiv befolkningstillväxt
 2. Fattigdom och ojämlikhet.
 3. Korruption och maktmissbruk.
 4. Al Shababs terroraktiviteter i nordöstra Kenya.

Mvindeni School

Mitt första besök vid skolan gjordes 2002. Skolan hade då ca 300 elever och var i ett uruselt skick. Eleverna satt på golvet. Inget vatten. Nedslitna lokaler. Inga hela tak. Men glada elever. Därefter har skollokaler renoverats och byggts. Vatten, el, staket, toaletter, datorer, symaskiner m.m. ordnats. En entusiastisk skolledning har medverkat till att skolan presterat de bästa skolresultaten i sydöstra Kenya under 10 år. Resultaten har inneburit att fler föräldrar velat sända sina barn till skolan. Därmed har skolan växt. Antalet elever är nu 2452. Skolan är därmed största skola i regionen. Antalet elever per lärare i Primary School är 50 stycken. Sju lärare betalas av föräldrarna genom skolavgifter ca 300 kronor per år och elev.

Regeringen betalar övriga lärares löner samt endast ca 100 kr per elev och läsår för att täcka alla andra kostnader för skolan.

Vi har fått vänja oss vid att regeringen flyttar rektorer från skolor som visar bra resultat till problemskolor. Rektor Jacob Ndoloh har flyttats till Vuga. Ny rektor är Matano Yusuf. Det är glädjande att relationerna mellan kristna och muslimer fortsatt är god. Detta är ofta bekymmer i andra skolor. Sammansättningen av elever och lärare i skolan speglar omgivande samhällen. Ca 25 % kristna och ca 75 % muslimer.

Under 2021 blev ingen elev gravid. Rekord. Antalet HIV-smittade är ca 20 enligt skolledningens bedömning. Stigmat är stort för drabbade.

Under 2021 har skolan termitsanerats p.g.a. omfattande termitangrepp. Dessutom har toaletthusen restaurerats efter skyfallen hösten 2020. Allt finansierat av Risktec AB och Brandskyddslaget AB.

COVID 19. Direkt efter utbrottet av epidemin våren 2020 genomförde vi en informationskampanj genom att ledamöter i skolans styrelse besökte varje elevs hem och gav råd om hur man bäst skyddar sig mot COVID 19. Informationsblad och flytande tvål lämnades till alla. Handsprit och flytande tvål levererades till skolan inför elevernas senare återkomst till skolan. Dessutom levererades 10 hygienstationer och 8 termometrar för att mäta kroppstemperaturen. Allt sedan skolan återöppnades den 10 maj 2021 har varje elev och lärare temperaturmätts före entré till skolan. De som visat förhöjd temperatur har fått gå till en närliggande läkarstation för kontroll/behandling. Resultat hittills = Ingen elev eller lärare har drabbats av COVID 19. COVID-projektet har finansierats av Risktec AB och Brandskyddslaget AB.

Mkwambani School

Samarbetet med skolan startade mars 2017. Skolan har noterat en kraftigt ökad elevtillströmning efter att vi startat vårt samarbete. Skolan har nu totalt 564 elever och 15 lärare varav en betalas av föräldrarna. Skolan låg 2017 i bottenskiktet men har förbättrat sitt resultat varje år för att nu ligga på plats 4.

I början av 2019 färdigställdes ett nytt skolhus för 90 elever samt en vattenanläggning och stängsel kring skolan finansierat av Risktec AB, PS Group AB, Brandtec AB och Brandskyddslaget AB. Eleverna har planterat ett stort antal träd som nu skyddas av stängslet. Vattensystemet som vi fick att fungera först efter tredje borrningen fungerar nu utmärkt.

Under 2021 har byggts ett stängsel runt Nursery School samt försett skolan med stolar. Dessutom har 5 nya toaletter byggts. Finansierat av Brandskyddslaget AB och Risktec AB.

Rektor för skolan är liksom tidigare Mohammed Mwachidzon. Han jobbar mycket hårt för att utveckla skolan. Jag är imponerad av hans energi och ledarskap.

Två elever blev gravida under 2020 men är nu åter i skolan. Ett 10-tal elever har HIV.

Finansiering från regeringen är lika som för Mvindeni.

COVID 19. Exakt samma program/åtgärder genomförda som för Mvindeni ovan. Resultat hittills = Ingen elev eller lärare har drabbats av COVID 19.

Vuga

Jacob Ndoloh har vi samarbetat med i Mvindeni sedan 2010. Jacobs insatser är en stor förklaring till skolans stora framgångar. När han nu blivit rektor i en annan skola besökte vi hans nya skola Vuga. Skolan ligger i ett mycket vackert högt område nära nationalparken Shimba Hills. (Känd bl.a. för sina sabelantiloper och många elefanter.) Området är glesbefolkat och har drabbats mycket hårt av HIV/AIDS vilket innebär att många skolelever saknar helt föräldrar. Många bor därför i skolan. Skolan är i dåligt skick. Den ligger i en kraftig brant. Antalet elever är totalt 685. Antalet lärare är 14 varav föräldrarna finansierar två. Sammansättningen speglar omgivande samhällena med ca 35 % kristna och ca 65 % muslimer. Ekonomiskt är området betydligt svagare än kring våra två andra skolor. Skolavgift ca 45 kronor per år och elev. Många föräldrar klarar inte av att betala den men Jacob ”ser mellan fingrarna” och låter eleverna få fortsätta i skolan. Skolan har inga sponsorer. Vi träffade ordförande för skolstyrelsen vid besöket. Han ingav stort förtroende.

Shimo-la-Tewa Women's Prison

Kvinnor som döms till fängelse och som inte har någon anhörig som kan ta hand om barnen får ta med sig barnen in fängelset. Några är gravida när de kommer till fängelset och andra blir gravida i fängelset. Det flesta intagna kvinnorna har inte fullföljt någon skolgång p.g.a. att föräldrarna inte haft råd med skolavgifter. Många av kvinnorna är ensamma mödrar som stulit för att få läkarvård eller mat till sina barn och därför dömts till fängelse. Rika kvinnor sitter sällan i fängelse utan betalar sig fria. I fängelset sitter också kvinnor som gjort grövre brott. Några med livstidsstraff och dödsdomar. (Verkställs inte idag)

Verksamheten för barnen har vi supportat i nio år på lite olika sätt. Denna gång köpte jag mjölk, frukt, blöjor, tvål, kex, spagetti, babyoil, tvål, städmaterial m.m. (Flera stora shoppingvagnar). Finansierat av Team Gunther.

Antalet barn i fängelset varierar. Genomsnitt 15 barn. Regeringen har förbjudit att barn över 4 år vistas i fängelser. Något som stressar mammorna som ibland inte vet var deras barn över 4 år är eller gör. Några lever som gatubarn.

Totalt finns nu 90 intagna kvinnor i fängelset. En minskning från besöket i mars 2020 då det fanns 160 intagna. Minskningen beror på att många intagna frigivits för att minska riskerna för stora COVID 19 utbrott inne i fängelset.

Fängelset leds av Silvencia Oyugi och Rachel Gathua.

Ett skolhus byggdes 2020 inom fängelseområdet med en utbildningsverksamhet för de intagna kvinnor som vill. Engelska, matematik, entreprenörskap m.m. Syftet är att kvinnorna efter fängelsetiden lättare ska kunna få jobb eller starta egen näringsverksamhet/företag och därmed kunna försörja sig själva och sina barn. Skolhuset har två skolsalar för 25 elever vardera. Finns nu på plats och är i drift. Finansierades av Moresco AB, PS Group AB, Brandtec AB, Risktec AB och Brandskyddslaget AB. Intagna kvinnor har medverkat vid bygget av skolan. Skolprojektet kan bli en nytändning för många kvinnor genom ökade kunskaper och ökat självförtroende.

Ett avtal har undertecknats med fängelseledningen som innebär att fängelseledningen förbinder sig att svara för kostnaderna för lärare, undervisningsmateriel, el och fastighetsunderhåll. Förbindelsen innehåller också restriktionen att enbart skolverksamhet och hantverk får bedrivas i det nya skolhuset

Böcker i entreprenörskap har inköpts till fängelsets bibliotek. Finansiär Bertil Andersson.

Under 2021 har ett nytt kök byggts för intagna mammor med barn. Finansierat av Moresco AB.

COVID 19. 4 termometrar inköptes 2020 så att regelbundna kontroller kunnat göras av intagna och personal. Hygienstationer finns på många platser i fängelset. När en ny straffad kvinna anländer till fängelset sätts hon direkt i karantän i ett helt avskilt hus. När allt är ”OK” får hon flytta in bland övriga i fängelset.

Resplan

Jag avser att resa åter till skolorna Q1 2023 och vill gärna få med mig medresenärer. Liksom inför tidigare resor kommer jag att ta fram två grundupplägg tillsammans med Afrikasafari för er som är intresserade att åka med.

 1. En veckas safari i de stora nationalparkerna och en vecka i ett strandhotell söder om Mombasa med möjlighet till bl.a. skolbesök och besök i byar varifrån eleverna kommer. Och så klart fria aktiviteter.
 2. Samma som 1 ovan men utan safariresa.

Framtid

De tre skolorna ovan har nu 3 701 elever. Det insatser som vi gjort under många år har gett goda resultat för eleverna och samhällena i skolornas omgivning. Under 2022 kommer jag att försöka hitta finansiering av följande projekt och aktiviteter.

Mvindeni

 1. Nytt kök. Det gamla köket är i uselt skick där all mat lagas över öppen eld i stora kärl.
 2. Inköp av mat till examensspurtande elever i klass 8. De kan då bo kvar på skolan. Föräldrar lagar måltiderna.
 3. WiFi.

Mkwambani

 1. Nya tak till 8 klassrum. Alla tak läcker in vid regn och det mycket gamla takstolarna är i dåligt skick. 2018 renoverade vi alla golv i dessa klassrum.
 2. Inköp av mat till examensspurtande elever i klass 8.
 3. Dator med printer/kopiator. Saknas helt på skolan.
 4. WiFi.

Vuga

 1. Dator med printer/kopiator. Saknas helt på skolan.
 2. Inköp av mat till examensspurtande elever i klass 8.
 3. Temperaturmätare. COVID 19.
 4. WiFi.

Shimo-La-Tewa

 1. Kylskåp till mammor med barn.
 2. Mattor till barnens dagrum.
 3. Klassutbildning i hur smartphones kan användas för att starta och driva företag. Okwaro Abdalla har hjälpt oss tidigare med datautbildning i Mvindeni och kan åta sig detta uppdrag.
 4. Ytterligare ett inköp av mat och förnödenheter till barnen hösten 2022.

Stort tack!! Vid varje kontakt jag har med elever, föräldrar, lärare, skolledningar och fängelseledningen framförs en stor tacksamhet för den support som gjorts under många år. De visar också upp en stor stolthet över de resultat de själva producerar.