Rapport Kenya (Covid) september 2020

September 2020

Kenyas utveckling

Direkta COVID-effekter

Antal testade: 540 308 Antal smittade: 38 115 (7,1 % av antalet testade) Antal avlidna: 691 (1,8 % av antalet smittade) Antal som tillfrisknat: 24 621. Kenya som har en total befolkning om 48 miljoner. Antalet avlidna hittills per 100 000 invånare = 1,4 stycken. ( Sverige har 57 stycken.)

Det uppseende låga antalet smittade och avlidna i Kenya hittills beror främst på de mycket kraftfulla åtgärder som regeringen vidtog innan landet hade sitt första COVID-fall.

Detta var särskilt betydelsefullt då landet har mycket begränsade sjukvårdsresurser och många bor mycket tätt i slumområden och flyktinganläggningar.

 • Alla skolor stängdes redan den 19 mars.
 • Större religiösa och politiska möten förbjöds.
 • Större idrottsevenemang förbjöds.
 • Alla nattklubbar stängdes.
 • Alla som kom till flygplatser och gränsövergångar temperatur-testades.
 • Alla som testades positivt sattes i karantän. + Smittspårning.
 • Informationskampanjer. Hygien. Masker. Distans. Undvik trängsel.
 • M.m.

Andra faktorer som medverkat till att mängden smittade och döda hittills är lågt:

Befolkningen är mycket ung.

 • Befolkningen vistas i huvudsak utomhus.
 • Fetma och vällevnadssjukdomar är mindre förekommande.
 • Lägre andel av befolkningen har diabetes och högt blodtryck.
 • Invånarna reser inte så mycket utan rör sig mest i ett närområde.
 • Affärsresor och turistresor minskade kraftigt redan i slutet av mars.

Indirekta COVID-effekter.

 1. Av Kenyas befolkning om 48 miljoner är 22,3 miljoner i arbetsföra åldrar.
 2. Av dessa är 13,8 miljoner arbetslösa. Det är hela 61,9 %.
 3. Våldtäkter och våld i nära relationer har ökat kraftigt under epidemin.
 4. Endast en tredjedel av befolkningen som bor i förhyrda bostäder betalar nu hyran i rätt tid. Detta har skapat stora bekymmer för fastighetsägare med banklån.
 5. Priset för resor med bussar m.m. har ökat med över 50 % p.g.a. regler om distanser mellan passagerare.
 6. Arbetslösheten har inneburit att många svälter. Många fler dör av svält än av COVID 19.
 7. Att skolorna varit stängda har bidragit till negativa effekter för många skolflickor genom bl.a. ökningen av omskärelse, ökning av tonårsgraviditeter och ökning av barnäktenskap.
 8. Det flesta turisthotellen är fortfarande stängda.
 9. Infrastrukturprojekt har hamnat i ”stå” då inresor från Kina kraftigt begränsats.
 10. Hamstring och oskäliga prishöjningar.

Hur går det för våra skolor?

Mvindeni och Mkwambani har varit stängda sedan den 19 mars. Distansundervisning är inte möjligt p.g.a. brist på utrustning i skolorna och i elevernas hem. Huvuddelen av våra elever har inte el i sina hem. Återstart av skolorna planeras men där en stor utmaning ligger i att klara distansering och hygien.

Genom finansiellt stöd från Brandskyddslaget AB och Risktec AB genomfördes en COVID 19 aktivitet där ledamöter i skolstyrelserna besökte varje hem med minst en elev i skolan. Vid besöket lämnades 500 ml flytande tvål och en informationsfolder som lyfte fram betydelsen av handtvätt + undvika att beröra eget ansikte + hålla 1,5 meters avstånd till personer utanför familjekretsen + undvika folksamlingar + använd mask utanför hemmet + öka familjens produktionen av mat för att minska risken för svält. Projektet har också försett de båda skolorna med en betydande mängd flytande tvål och handsprit som ska finnas på plats när skolorna öppnar igen.

Mvindeni drabbades i mars av ett skyfall som raserade en av de toalettbyggnader som vi byggt. Vi har ingen tillförlitlig statistik över COVID-smittade i regionerna kring våra skolor.
Givetvis är det långa skoluppehållet mycket negativt för eleverna, föräldrarna och landet.

Den nya fängelseskolan i Shimo-La-Tewa som finansierades av Moresco AB, Brandskyddslaget AB, Risktec AB, Brandtec AB och PSG Group AB blev klar i början av mars 2020 men fick kort därefter stängas p.g.a. epidemin.

Jag har argumenterat för att minska riskerna för COVID genom att låta många fångar lämna fängelset. Vid mitt besök på fängelset den 9 mars fanns 160 intagna kvinnor samt 29 barn som var 4 år eller yngre. Antalet intagna har nu halverats ned till 76 stycken. Antalet barn i fängelset har nu minskats ned till 7 barn.

Shimo-La-Tewa har hittills klarat sig utan att någon smittats av COVID. Kvinnofängelset har sedan mars besöksförbud och tillämpar mycket strikta regler för att minimera riskerna för ett utbrott av epidemin. Färdigställningen av toaletten vid skolhuset fick avbrytas p.g.a. epidemin.

Framtid

Jag kommer att försöka hitta finansiering för följande projekt/aktiviteter under 2021:

Mvindeni.

 • Två nya toaletthus samt renovering av det hus som skadades av skyfallen mars 2020.
 • Termitbekämpning av skadade byggnader.
 • Fler stolar och bord

Mkwambani.

 • Stängsel runt Nursery School.
 • Stolar och bord till Nursery School. De flesta sitter på golvet.

Shimo-La-Tewa.

 • Kök för matlagning m.m. för barnen.
 • Mat, kläder och förnödenheter till barnen.
 • Gästlärare till skolan.

Någon resa till skolorna i höst kan inte genomföras p.g.a. epidemin.

Förhoppningsvis är läget bättre en bit framåt i tiden.