Rapport mars 2010

March 2010

Mvindeni Primary School ligger i ett mycket fattigt distrikt i sydöstra Kenya. Skolan är i dåligt skick och saknar t.ex. el, vatten, böcker och annat skolmaterial.

Mvindeni School

Mvindeni Primary School ligger i ett mycket fattigt distrikt i sydöstra Kenya. Skolan är i dåligt skick och saknar t.ex. el, vatten, böcker och annat skolmaterial. Befolkningsgrupperna i området har låg ”rang” varvid skolorna inte prioriteras av myndigheterna.

Skolan är mycket gammal och byggd för ca 400 elever. Skolan har idag ca 800 elever.

Mvindeni Primary School har nu utsetts till bästa skola i regionen för andra året i rad. Engagerade lärare och bra ledning torde vara huvudförklaringarna.

Sedan 2002 har Bo Granqvist AB sponsrat skolan med böcker och utrustning. Jag har också varit extralärare där några gånger. Jätteroligt !

Tillsammans med Bertil Andersson Gjuteriteknik AB ägare till Karlebo AB har vi i år finan- sierat en helt ny klassrumsbyggnad med nya bänkar samt en ny pump.

Byggare är Ndevi Construction Company som jag kollat upp via andra uppdragsgivare och genom att besikta andra skolhus som bolaget byggt. Mer information finns på www.ndevi.com .

Men det behövs ytterligare två klassrumshus med bänkar. Totalkostnad för ett klassrumshus för upp till 60 elever med 30 bänkar är ca 55.000 SEK.

Klassrumshuset och samtliga bänkar förses med namnet på givaren/givarna. Bilder tas som kan användas i intern och extern marknadsföring. Därmed kan detta betraktas som en marknadsföringskostnad som skapar goodwill för bolaget.

Ett nytt klassrumshus får stor betydelse för många barn i många år framöver och givaren är alltid välkommen att besöka skolan.