Rapport mars 2011

March 2011

Mvindeni School

Först ett stort tack från skolledning, lärare, elever och föräldrar till er alla som på olika sätt stöttat Mvendeni Primary School i Kenya.

Jag besökte åter skolan förra veckan och kunde då konstatera:

  1. Elledningar finns nu framdragna genom bushen fram till skolan.
  2. Alla skolsalar har monterade belysningar och nätuttag
  3. Anslutningen till de publika elnätet är ännu inte klar. Beräknas ta ytterligare några veckor.
  4. 10 lärare deltar i den datautbildning för lärare som startades upp i december.
  5. Elevernas intresse för dataprojektet är mycket stort.
  6. En stor vacker skylt finns nu uppförd vid entrén till skolan där alla finansiärer finns namngivna.
  7. Vattenanläggningarna fungerar bra.
  8. Antalet elever växer och närmar sig nu 900 st. Skolsalar är åter en bristresurs.
  9. De träd som skolans elever planterat är nu ca 10 meter. Det växer fort i Kenya.
  10. Lärarnas månadslöner ligger mellan 1.000 kr och 2.000 kr. SEK.

Ett planeringsmöte hölls med skolledning, lärare och skolans ordförande där vi diskuterade på vilket sätt skolan lämpligast utrustades med datorer. Maskintyper, skrivare, projektor m.m. Säkerhetsfrågorna diskuterades speciellt. Möten hölls senare med två datorföretag i Mombasa som kan vara lämpliga leverantörer av utrustning. Upphandling har påbörjats.

Entreprenörskap, industriell produktion och jämställdhet är ämnen som jag tar upp vid alla mina besök. Droppen urholkar stenen !

Ett vän-skole-projekt har startats upp mellan Treälvsskolan i Lit ( Min gamla skola ) och skolan i Kenya. Med mig till Kenya hade jag 165 brev från elever i Lit som ville ha en vän i Kenya. Innan jag åkte tillbaks till Sverige hade jag med mig hela 159 svarsbrev från elever i Mvendeni. Dessa har nu vidare befordrats till Lit. Vilka frukter detta kommer att ge i framtiden kan vi bara spekulera om. Men entusiasmen från både elever, lärare och skolledningar är enastående. I en by i bushen träffade jag Rama Ali som berättade att hans dotter var tröstlös för hon hade tappat bort “sitt brev”.

Temperaturen denna gång var ca 35 grader.

I Höst startas åter upp Charterresor från Sverige till Mombasaområdet vilket gör det mycket enklare, billigare och snabbare att ta sig dit. Åk gärna dit. Ni kommer att bli mycket väl bemötta.

Vidarebefordra gärna detta brev till andra som kan vara intresserade av skolprojektet. Ytterligare resurser är välkomna.