Rapport Mvendeni maj 2015

May 2015

Mvindeni School

Skolan växer kraftigt genom att fler föräldrar även på längre distans vill ha sina barn i skolan. Positionen som den skola som har det högsta skolresultaten har förstärkts.

Jag träffade vid besöket Madam Chau som är regeringens högsta skolansvariga i regionen. Hon uttryckte mycket stor uppskattning för den support vi ger till skolan. Skolan leds liksom tidigare av headteacher Juma och en styrelse bestående av representanter för föräldrarna.

I november 2014 hade skolan 1100 elever nu har det stigit till 1386 elever varav 177 i förskolan, 1033 i Primery School klass 1-8 och 176 i Secondary School 1 och 2:a årskursen.

Bygget av Secondary School som stoppades i augusti 2014 har nu fortskridit och en överflyttning av eleverna dit beräknas ske kring månadsskiftet maj/juni 2015. Skolan innehåller bl.a. ett stort bibliotek och ett labb-rum för fysik och kemi.

Den nya workshopen som finansierats av Brandskyddslaget är nu klar och kommer att tas i bruk så fort elevgruppen från Secondary School flyttar ut. En skräddare har anlitats för att handleda i workshopens textilavdelning. Han heter Rama och finansieras av föräldrarna. Det finns ett behov att sätta in ett undertak i Brandskyddslagets båda senaste byggnationer av säkerhetsskäl. Offert är begärd.

Den nya hygienavdelningen som finansierats av Brandtec AB är färdigbyggd. Ett behov finns att komplettera med en toalett för besökare samt handfat med rinnande vatten. Offert är begärd.

När det gäller byggnationer är tillkomsten av två klassrum för förskolan det som skol- ledningen prioriterar högst. Det är idag extremt trångt där den yngsta gruppen nu sitter tätt-tätt på ett jordgolv. Offert och ritningar är begärd.

Vid mitt besök fick jag också möjlighet att delta i ett möte med elevernas föräldrar. Över 300 föräldrar deltog. De uttryckte en mycket stor tacksamhet för vårt engagemang för deras barn och skolans utveckling.

Den extra stora skolsalen som finansierades av Innovativ Web AG har fått mycket stor användning för olika möten som sker i regionen. Belysning och tillgång till datorer/kopiatorer/projektor uppskattas.

16 elever från höstens Standard 8 tillhörde en grupp av toppelever med högsta studieresultaten i hela Kenya. Regeringen har gett dessa ett stipendium som täcker elevernas kostnader för genomförande av Secondary School. Vad jag förstått är detta något som skolledningen är mycket stolta över.

Eleverna fortsätter att driva upp plantor och att planterar träd. Skolområdet är nu mer likt en park med höga träd som ger skugga när solen är som starkast. El och vattenanläggningarna fungerar väl.

Vid besöket hade jag med brev från eleverna vid grundskolan i Lit och i retur har jag svarsbrev. Förmodligen är det sista gången som jag är brevbärare då funktionen bör kunna flyttas över till Internet.

Attentat är det mycket svårt att skydda sig mot. I Garissa i nordöstra Kenya sköts 148 kristna elever till döds av fyra jihadister från Somaliska Al Schab. Relationen mellan kristna och muslimer är bra både i skolan i Mvendeni och i närregionen vilket förmodligen kan minska riskerna för attentat.

Situationen allmänt i östra Kenya är den sämsta jag upplevt sedan min första resa till regionen 1994. De flesta hotellen är nu stängda och väldigt få turister/besökare syns.

Arbetslösheten och brottsligheten är mycket hög och många är desperata. Bäst klarar sig befolkningen i bushen som lever på självhushåll.