Rapport november 2019

November 2019

Status for Mvindeni School, Mkwambani School, Shimo-la-Tewa Women ́s Prison ock Kenyas utveckling.

Mvindeni School

Mitt första besök vid skolan gjordes 2002. Skolan hade då ca 300 elever och var i ett uruselt skick. Eleverna satt på golvet. Inget vatten. Nedslitna lokaler. Men glada elever. Därefter har skollokaler renoverats och byggts. Vatten, el, staket m.m. ordnats. En entusiastisk skolledning har medverkat till att skolan presterat de bästa skolresultaten i sydöstra Kenya under en lång följd av år. Resultaten har inneburit att fler föräldrar velat sända sina barn till skolan. Därmed har skolan växt.

Antalet elever under höstterminen

 • 2014: 1 100 elever
 • 2015: 1 386 elever
 • 2016: 1 600 elever
 • 2017: 1 732 elever
 • 2018: 1 886 elever
 • 2019: 1 977 elever

Behovet av ytterligare skollokaler och skolmöbler är stort. Många elever sitter nu åter på golvet. Vid mötet den 22 oktober togs första spadtaget till ett nytt skolhus med två klassrum för 30 elever i vardera. Det nya skolhuset är finansierat av Brandtec AB, PS Group AB, Risktec AB och Brandskyddslaget AB. Det nya skolhuset kommer väl till pass då den nya avgångsklassen 8 som börjar i januari 2020 har hela 196 elever.

Tidigare investeringar i nya skolhus, staket runt skolan, vatten, el, datorer, gungor m.m. fungerar utmärkt. Skolans nya skolledning under rektor Hesbon Vincent Yawa fungerar bra. Det är glädjande att relationerna mellan kristna och muslimer fortsatt är god. Detta är ofta bekymmer i andra skolor. Skolåret 2020 består av tre terminer. 6 januari – 10 april. 4 maj – 7 augusti. 31 augusti – 31 oktober. På önskemål från Martin Olander Brandskyddslaget kollade jag upp behovet av skolhälsovård. Nybyggt bredvid skolan har en vårdcentral byggts. Skolan kan utan kostnad sända sjuka eller skadade elever till vårdcentralen. Sker skador eller sjukdom utanför skolan kan vård endast fås om föräldrarna har råd att betala. Något många föräldrar inte kan.

Vid mitt besök i oktober 2019 intervjuade jag 4 ungdomar som tidigare gått i skolan.

 1. Mapenzi Kidanga. Hon flyttades av sina föräldrar till klass 5 i Mvindeni p.g.a. skolans resultat. Hon tillhörde också dom första som gick den nyinrättade Secondary School som vi medverkade till starten av. Därefter studerar hon på Collage med inriktning på HRM Human Resources Management. Mapenzi är optimistisk om att kunna få ett jobb inom HRM när hon lämnar Collage om ett år. Hon bor fortfarande hemma hos sina föräldrar som är småbönder.
 2. Haji Saidi Mwakuomo. Haji gick alla 8 åren i Mvindeni Primary Scool. Secondary School gick Haji i Mombasa. Han studerar nu Management och IT vid Universitetet I Mombasa. Efter studierna planerar han att starta ett eget IT-företag med inriktning på nätverk.
 3. Mishi Ali Nraphonze. Hon flyttas också till klass 3 i Mvindeni p.g.a. skolans resultat och renommé. Efter 4 år i Mvindeni Secondary School har hon studerat IT vid ett Collage i Mombasa. Efter studierna planerar hon att starta ett eget företag med inriktning på lokalt tillverkade modekläder med Kenya-design för kvinnor.
 4. Shabra Hamisi. Hon flyttade från en annan skola till Mvindeni klass 7. Secondary School gick hon i Quale. Shabra har nu slutfört sin utbildning till lärare vid Islamic Teachers Training Collage och söker ett jobb som lärare och då helst vid Mvindeni.

Mkwambani School

Samarbetet med skolan startade mars 2017. Skolan har noterat ökad elevtillströmning efter att vi startat vårt samarbete.

I september 2018 fanns det 106 elever i Nursery School och 334 elever i Primary School. Totalt 440 elever. Nursery School har hösten 2019 98 elever. Primary School har 395 elever. Skolan har nu totalt 493 elever.

I början av 2019 färdigställdes ett nytt skolhus för 90 elever samt en vattenanläggning och stängsel kring skolan finansierat av Risktec AB, PS Group AB, Brandtec AB och Brandskyddslaget AB. Eleverna har planterat ett stort antal träd som nu skyddas av stängslet. Vattensystemet som vi fick att fungera först efter tredje borrningen fungerar nu utmärkt.

Intressant kan noteras att regeringen som inte investerat något i denna skola på minst 40 år nu bygger ett skolhus med två klassrum. Samma hände i Mvindeni när vi startade Secondary School. Regeringen hade dessförinnan låtit skolan förfalla mer än 40 år. Detta är positivt så klart.

Det största behovet för skolan nu är toaletter (nuvarande är för små och nedslitna) samt stängsel och stolar till Nursery School.

Liksom för Mvindeni finns problemet att de äldre flickorna utsätts för våldtäkter på vägen hem från skolan. Denna risk skulle kunna minskas genom att sovsalar med vakt inrättas innanför skolans stängsel så att de under veckorna kan bo kvar på skolan.

Rektor för skolan är Mohammed Mwachidzon. Han jobbar mycket hårt för att utveckla skolan. Sannolikt kommer vi att kunna notera förbättrade resultat framöver. Vid mitt nästa möte på skolan kommer jag att leda ett föräldramöte och där ta upp ämnen som t.ex. klimatet, trädplanteringar, könsstympning, HIV/AIDS, entreprenörskap, jämställdhet, vikten av goda relationer mellan muslimer och kristna och våld i nära relationer.

Jag har utlovat mat till avgångsklassen hösten 2020 så det kan vara kvar på skolan och hårdplugga inför sin examen.

Shimo-la-Tewa Women's Prison

Kvinnor som döms till fängelse och som inte har någon anhörig som kan ta hand om barnen får ta med sig barnen in I fängelset. Några är gravida när de kommer till fängelset och andra blir gravida i fängelset. Det flesta intagna kvinnorna har inte fullföljt någon skolgång p.g.a. att föräldrarna inte haft råd med skolavgifter. Många av kvinnorna är ensamma mödrar som stulit för att få läkarvård eller mat till sina barn och därför dömts till fängelse. Rika kvinnor sitter sällan i fängelse utan betalar sig fria. I fängelset sitter också kvinnor som gjort grövre brott. Några med livstidsstraff och dödsdomar. (Verkställs inte idag)

Verksamheten för barnen har jag supportat i sex år på lite olika sätt. Denna gång köpte jag pottor, mjölk, frukt, blöjor, tvål, kex, ballonger, spagetti, en vattenautomat m.m. finansierat av Team Gunther med flera.

I mars 2019 fanns det 11 barn under 4 år. Nu hade antalet ökat till 29 barn. Regeringen har förbjudit att barn över 4 år vistas i fängelser. Något som stressar mammorna som ibland inte vet var deras barn över 4 år är eller gör. Några lever som gatubarn.

Totalt finns nu 155 intagna kvinnor i fängelset. En ökning från besöket i mars då det fanns 124 intagna. En utbyggnad av ett hus med isoleringsceller är under uppförande finansierat av FN.

Fängelset leds av Josephine Mutuku och Rachel Gathua.

Maria Desan har finansierat 10 våningssängar med fallskydd och madrasser till intagna mammor med barn. Det behöver då inte ligga på golvet som tidigare. Sängarna var mycket uppskattade. Men då ytterligare 9 mammor med barn kommit till fängelset får dessa ligga med sina barn på golvet.

Tillsammans med fängelseledningen har jag planerat bygget av ett skolhus inom fängelseområdet med en utbildningsverksamhet för de intagna kvinnor som vill. Engelska, matematik, entreprenörskap m.m. Syftet är att kvinnorna efter fängelsetiden lättare ska kunna få jobb eller starta egen näringsverksamhet/företag och därmed kunna försörja sig själva och sina barn. Ett projekt som nu kan realiseras. Ett nytt skolhus med två skolsalar för 25 elever vardera har finansierats av Moresco AB, PS Group AB, Brandtec AB, Risktec AB och Brandskyddslaget AB. Bygget av skolan startas upp inom kort. Vid mitt möte med intagna kvinnor presenterades idén med det nya skolhuset. Mottogs mycket positivt. Till mycket stor överraskning för både fängelseledningen och vår byggmästare nappade de intagna kvinnorna på idén att de själva skulle delta i byggandet av ”sin skola” enligt instruktioner och ledningen från vår byggmästare. I Kenya är det ”män” som bygger hus. Förändringen innebär att kvinnorna får lära sig bygga hus något de kan få nytta av efter fängelsetiden. Dessutom kan skolprojektet bli en nytändning för många kvinnor genom ökade kunskaper och ökat självförtroende. Vid min nästa resa avser jag hålla några lektioner i affärsutveckling, marknadsföring och personlig utveckling.

Vid mötet med fängelseledningen undertecknades ett avtal som innebär att fängelseledningen förbinder sig att svara för kostnaderna för lärare, undervisningsmateriel, el och fastighetsunderhåll. Förbindelsen innehåller också restriktionen att enbart skolverksamhet och hantverk får bedrivas i det nya skolhuset.

Ibrahimus by.

Ibrahimu Hamishi Yanger träffade jag 1994 vilket blev starten för mina engagemang i Kenya. Sedan 1994 har jag och goda vänner på olika sätt supportat byn. Ett resultat av vårens resa blev att Lindman & Partner AB finansierat ett vattentorn i byn som nu är färdigställt och välfungerande. Vattentornet har stor betydelse för alla i byn under lång tid framöver.

Kenyas utveckling

Oroligheterna efter valet 2017 har lagt sig men många underliggande konflikter finns kvar som rör religion, folkgruppstillhörighet, orättvisor mellan landsdelar, orättvisa levnadsförhållanden m.m. Korruptionen är som i många afrikanska länder ett stort gissel. Turismen i kustområdet är fortfarande mycket låg även om en viss förbättring kan noteras för kusten söder om Mombasa. Det som ökar är turister från afrikanska länder. Somaliska Al- Schbaab innebär fortfarande ett säkerhetshot för Kenya även om färre incidenter inträffat under senare år. Speciellt nordöstra Kenya har drabbats och där Al-Schabaab rekryterar nya terrorister. Kenyas medverkan i Afrikanska Unionens militära aktiviteter inne i Somalia till stöd för den sittande bräckliga regeringen, stör Al-Shabaab.

Klimatförändringarna påverkar Kenya allt mer. Enorma regn har krävt människoliv och skapat förödelse. Många mindre vägar var vid mitt besök inte farbara med bil. Extrem torka 2017 innebar att många människor och djur miste livet i nordöstra Kenya. Kraftiga havsvågor har eroderat stränder och raserat byggnader. Samtidigt pågår en upprustning av vägar, broar, järnvägar och annan infrastruktur nästan helt uteslutande av kinesiska bolag. Finansieras till betydande del av kinesiska lån som Kenya måste betala räntor och amorteringar på under lång tid framöver. Kinesiska intressen lägger under sig allt större landområden och fyndigheter av olja och malm. Var finns Europa och Amerika?

Kenya har en tillväxt av BNP på ca 6 %. Inflationen ligger i nivån 4 %. Oroande är att Kenyas export har sjunkit med 5,5 % vilket gjort att många företag minskat antalet anställda eller lagt ner verksamheten. Ca 70 % av invånarna i Kenya bor på landsbygden. Kostnaderna för basvaror som ugali, majs och ris har ökat vilket gjort livet mycket tuffare för de fattigaste. Klyftorna i Kenya växer där de gynnade samhällsgrupperna/klanerna/stamarna blir rikare och där befolkningsgrupper som t.ex. kring våra skolor blir fattigare. Det självverksamma småbönderna med egna odlingar och husdjur klarar sig hyggligt men de har lite pengar till kläder, läkarvård m.m. Många dör i onödan av sjukdomar/olyckor som enkelt skulle kunna åtgärdas av en vårdcentral. Dagslöner på nivån motsvarande 30 till 100 kronor är inte ovanligt för dom som har ett jobb/näringsverksamhet.

Resplan

Jag avser att resa åter till skolorna under 2020 och vill gärna få med mig medresenärer. Liksom inför tidigare resor kommer jag att ta fram två grundupplägg tillsammans med Afrikasafari för er som är intresserade att åka med. 19 st. deltog i mars 2018.

 1. En veckas safari i de stora nationalparkerna och en vecka i ett strandhotell söder om Mombasa med möjlighet till bl.a. skolbesök och besök i byar varifrån eleverna kommer. Och så klart fria aktiviteter. Kostnad ca 29 000 kr
 2. Samma som 1 ovan men utan safariresa. Ca 9 dagar. Kostnad ca 19 000 kr.

Kontakta mig senast den 15 december om du är preliminärt intresserad. Ange också när det skulle passa dig bäst att åka. Därefter kommer jag att ta in offerter från Africasafari som sänds till intresserade som beslutsunderlag.

Stort tack!! Vid varje kontakt jag har med elever, föräldrar, lärare och skolledningar framförs en stor tacksamhet för den support som gått till skolorna under många år. De visar också upp en stor stolthet över de resultat de själva producerar.