Rapport oktober 2013

October 2013

Mvindeni School

Skolan fortsätter att växa och är fortsatt den skola i sydöstra Kenya som presterar bästa studieresultaten.

Ett stort tack framfördes till de sponsorer som gjort det möjligt för skolan att utvecklas, Brandskyddslaget AB, FAVEO AB/AS, Innovativ Web AG, Bertil Andersson Teknik AB, Engcon AB, Lions, MTO Säkerhet AB och Bo Granqvist AB.

Investeringen i två nya dataskolor är nu helt genomförd och fungerar mycket bra. Skoleleverna går från stampade jordgolv på morgonen till internet i skolan.

Ingen annan skola i regionen har datorer. Därför sker nu också alla skolledarmöten i Mvendeni. Där finns ju belysning, datorer, kopiator, scanner, printer, internet och projektor.

I höst har startats upp en klass i Secondary School med 43 elever. Totalt finns i skolan 1 113 elever fördelade på 21 klasser. D.v.s. i genomsnitt 53 elever per klass. Ett stort bekymmer är bristen på klassrum. Det finns bara 14 klassrum vilket gör att två klasser ofta får samsas i samma rum. Genomsnittligt är det 80 st elever per klassrum.

Skolan har 22 lärare varav 5 st är betalda av föräldrarna genom skolavgifter. Det innebär i genomsnitt 51 elever per lärare. Personalomsättningen är mycket låg och skolan leds föredömligt av rekror Juma sedan 7 år tillbaks.

Skolavgifterna ligger nu mellan 96 kr och 160 kr/år/elev. Som dataansvarig har anställts Biasha Kimanthi e-post biashakimanthi@yahoo.com.

Skolan får många studiebesök från andra skolor i Kenya som vill veta mer om hur man bär sig år för att prestera så goda resultat år efter år. En flicka från skolan blev nr 2 i Kenya vid centralproven för klass 8 november 2012. Hon fick ett stort stipendium från KCB, Kenya Commercial Bank.

Nu pågår slutspurten för klass 8 som har sina examensprov under november 2013. Ett rum har upplåtits till eleverna så att de kan sova kvar på skolan. Kl. 04.00 stiger de upp och pluggar hela dagen med avbrott för frukost, lunch och middag. Måltiderna lagas av föräldrar över öppen eld mitt på skolgården. Jag körde dit ca 1 500 kg råvaror, ris, bönor, socker, salt, majs, matolja mm då det flesta föräldrarna inte har råd att betala för maten i skolan under examensperioden.

Vid styrelsemötet i Brandskyddslaget AB den 22 oktober beslöts att finansiera ytterligare en dataskola med säkerhetsförråd och ett komplett datapaket (5 datorer, projektor, server, router, kopiator/scanner/printer, internet och kablage) samt ett hygienhus(toa + dusch).

Bygget har startats upp denna vecka och det nya skolhuset kommer sannolikt att vara klart före årsskiftet 13/14. Men det behövs flera dataskolor.

Vi har en ny offert från vår contraktor Nderi Construktion Company enligt nedan.

  1. Dataklassrum 63 m2 med bänkar, stolar, el, belysning och fläktar 982 500 Ksh x 0,0878 600 kr.
  2. Lika som ovan men med ett säkerhetslager 21 m2, 1 219 900 Ksh x 0,08 = 97 592 kr.
  3. Ett datapaket kostade vid förra inköpet 922 400 Ksh x 0.08 = 73 792 kr.

Finansiärer anges på en skylt vid skolentrén och på respektive skolhus samt på bänkar och bord. Bilder från skolan kan fritt användas i intern och extern marknadsföring. Finansiärer är givetvis alltid varmt välkomna till skolan som besökare och/eller extralärare.