photo
Barn leker i skolgården på Mvindeni skola

Kenyas barn är ett privat initiativ som startade upp 2002 av Bo Granqvist för att stödja olika utbildnings- och humanitära projekt i Kenya. Huvudfokus ligger på att förbättra infrastrukturen och resurserna i skolor samt att stödja barnens utbildning och behov hos sårbara grupper, såsom kvinnor i fängelse med sina barn.